ประวัติ สามก๊ก

 
              สามก๊ก  อังกฤษ: Romance of the Three Kingdoms 

 เป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 
มีการตีพิมพ์ มากกว่า 10ภาษา  วรรณกรรมเรื่องนี้ มีการดำเนินเรื่องที่หลากหลาย

ทั้ง กลศึกการรบ แย่งชิงแผ่นดิน หักเหลี่ยมเฉือนคม ประลองกำลัง ความรัก
 
ความซื่อสัตย์ เรื่องความกลัว มีทั้งเนื้อหาที่สอนในด้านดีและร้าย
 
ของมนุษย์โดยทั่วไป เป็นการสะท้อนมุมมอง นิสัย ของคนในทุกรูปแบบ
 
อย่างครอบคลุม ซึ่งพูดถึง เหตุการณ์วุ่นวาย โกลาหล การแบ่งฝ่าย
 
ตั้งตนเป็นใหญ่ ในสมัยราชวงศ์ฮั่น นิยาย สามก๊กของ กลัว กวั้นจง
 
ได้รับความนิยมชมชอบเป็นอย่างมากในสมัย ราชวงศ์ หมิง เอามาเป็น
 
การแสดงมากมายทั่วทั้งแผ่นดิน เล่นเป็นงิ้ว เรื่องเล่า
 

เรื่องราวจุดเริ่มต้น สามก๊ก
 
หลังจากพระเจ้า ฮั่นโกโจ ได้ สถาปนา ราชวงศ์ฮั่น มากว่า 400 ปี จนมาถึง
 
ในยุคของพระเจ้าเลนเต้ ได้เกิดความขัดแย่งวุ่นวายกันทั้งภายในราชสำนัก
 
การแย่งชิงอำนาจ การฉ้อฉล ของ ข้าราชการแผ่นดิน จากการที่
 
พระเจ้าเลนเต้ไม่สนพระทัยกับปัญหาเชื่อคำเป่าหูของ เหล่า สิบขันที
 
ที่ทูลแต่เรื่องเท็จเพื่อให้ได้ประโยชน์เข้าตัวเอง บ้านเมืองระส่ำระสาย
 
โจรผู้ร้าย ชุกชุม ปล้นสะดมชาวไปไปทั่วทุกหัวระแหง เกิดกบฐโจรโพกผ้าเหลือง
 
ของ เตียวก๊ก ออกปล้นชิงเมืองต่างๆ จนทำให้ราชสำนักวุ่นวาย
 
 แผ่นดินแตกแยกแบ่งฝ่ายเป็นก๊กเป็นเหล่า มากมาย 
 
       ต่อมาภาย พระเจ้าเล่นเต้ สวรรคต เกิการแย่งชิงอำนาข ราชสมบัติ
 
ระหว่างพี่น้อง ซึ่งเป็นโอรส ทั้ง 2 พระองค์แต่ ต่างพระชนนี ท้ายสุดพระเจ้า หองจูเปียน
 
ได้ ราชสมบัติ โดยมี พระนาง โอเฮา คอยเชิดในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทน
 
แต่เหล่าขันทีทั้งสิบก็ยังสร้างความวุ่วายให้ราชสำนักไม่ได้หยุดหย่อน  ทำให้
 
โฮจิ๋น เชษฐาของพระนางโฮเฮา ได้วางอุบายให้ ตั้งโต๊ะมาช่วย กำจัด

เหล่าขันทีพวกนั้นเสีย  แต่ความล่วงรู้หลุดรอดออกไป ทำให้ โฮจิ๋นถูกลวงไปสังหารเสีย
 
เหล่าทหารของโฮจิ๋น จึงยกกำลังเข้าวังหวังจะแก้แค้น
 
ทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่วาย เกิดจลาจลขึ้น ตั๋งโต๊ะสบโอกาส ใช้ความวุ่นวายภายใน
 
เข้ามายึดอำนาจ สั่งถอดพระเจ้าหองจูเปียนและจัดการปลงพระชนน์ ตั้งพระเจ้าหองจูเหียบ
 
ขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดแทนตัว ทรงพระนามว่า พระเจ้าเหี้ยนเต้ และตั๋งโต๊ะ ก็ได้

สถาปนาตัวเองเป็น พระมหาอุปราช มีฐานะเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเหี้ยนเต้

        ทางฝั่ง ตั๋งโต๊ะพอได้เป็นใหญ่ ก็ ออกแนวเผด็จการ สั่งประหาร ลงโทษ
 
ผู้ที่มีความเห็นที่ไม่เห้นด้วย กับตัวเองเหล่าขุนนางพากันโกรธแค้นเป็นอย่างมาก โจโฉ
 
ต้องการสังหาร ตั๋งโต๊ะแต่ไม่สำเร็จ เลยต้องหลบหนี เอาตัวรอด

ปลอมแปลงราชโองการเอาไปให้หัวเมือง ต่างๆเพื่อหวังจะมาจัดการตั๋งโต๊ะ
 
กองทัพหัวเมืองที่นำมาไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแตกสามัคคีกันเอง งานเลยล้มเหลว
 
อ้องอุ้นจึงวางอุบาย โดยใช้ กลยุทธ์สาวงาม ยก บุตรสาวบุญธรรม (เตียวเสี่ยน)

ให้แก้ ตั๋งโต๊ะ และก็แอบยกให้ลิโป้ ซึ่งเป็นทหารเอกคู่ใจและพ่อบุญธรรมของลิโป้เอง
 
ทำให้ ทั้ง 2 เกิดเรื่องผิดใจกันลิโป้แค้นเคืองตั่งโต๊ะ และฆ่าทิ้งเสีย
 
หลังจากตั๋งโต๊ะตาย ทหารเอกอีกฝั่ง ลิฉุย กุยกี ได้รับช่วงเข้ายึดอำนาจต่อ
 
และได้สังหาร อ้องอุ้น และทำแบบเดียวกับตั๋งโต๊ะ บังคับให้ พระเจ้าเหี้ยนเต้
 
อยู่ภายใต้อำนาจ พระเจ้าเหี้ยนเต้เกิดความคับแค้นใจจึงมีรับสั่งให้โจโฉ
 
มากำจัดทั้ง 2ไปเสีย แต่หลังจาก โจโฉ ปราบปรามทุกอย่างลงได้
 
กลับเหลิงในอำนาจ ตั้งตนเป็นมหาอุปราช ควบคุมข่มเหงพระเจ้าเหี้ยนเต้

ทำเช่นเดียวกับตั๋งโต๊ะ รังแกขุนนางดีๆ จึงได้มีการรวมตัวของขุนนางเพื่อกำจัดโจโฉ
 
หลังมีสาส์นเขียนด้วยโลหิตของพระเจ้าเหี้ยนเต้ที่บอกถึงความคับแค้นใจ
 
ของพระองค์ที่โดนบังคับข่มเหง  แต่การครั้งนี้ถูกจับได้ เหล่าขุนนางผู้จงรักภักดี
 
ถูกสังหารสิ้น บรรดาหัวเมืองใหญ่ น้อย พากันแข็งข้อไม่เชื่อฟังในอำนาจ ของโจโฉ
 
 ทำให้ต้องใช้กำลังปราบ จนรวบรวมได้หมดสิ้นยกเว้น เล่าปี่แหละ ซุนกวน
 
จึงเป็นที่มา ของมหากาฬ สามก๊ก  ที่ต่อสู้เฉือนคม กลลวง ความแค้น หักหลัง
 
และมากมาย
 

รายนามผู้ครองก๊ก
 
- โจโฉ ผู้สถาปนาวุยก๊ก

- เล่าปี่ ผู้สถาปนา จ๊กก๊ก 

- ซุนกวน ผู้สถาปนาง่อก๊ก

- สุมาเอี๋ยน ผู้สถาปนาราชวงศ์จิ้น สืบเชื้อสายจาก สุมาอี้ คู่ปรับขงเบ้ง

 สุมาเอี๋ยนเป็นผู้รวบรวมแผ่นดิน ของทั้ง 3คนข้างบนไว้ด้วยกัน
 

--------------------------

อาณาจักรสามก๊ก

ในการปกครองบ้านเมืองของจีน ราชวงศ์ฮั่นถือเป็นราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ราชวงศ์หนึ่ง

ซึ่งได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปไกล ขับไล่ชนเผ่านอกด่านออกไปจากภาคเหนือ
 
ของประเทศได้ ด้านทิศเหนือครอบครองแมนจูเรียและเกาหลีบางส่วน
 
ทิศใต้ครองมณฑลกวางตุ้งและกว่างซีรวมถึงตอนเหนือของเวียดนามครั้น
 
ถึงปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกหรือตงฮั่น จักรพรรดิทรงอ่อนแอ 
 
ขันทีมีอำนาจเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนศึกหัวเมืองต่าง ๆ พากัน
 
กระด้างกระเดื่องและตั้งกองกำลังส่วนตัวขึ้น ก่อความเดือดร้อน
 
แก่ชาวบ้านไปทั่วแผ่นดิน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนไปทั่วจนทำให้
 
เกิดกบฏโจรโพกผ้าเหลืองขึ้น กลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ทำสงคราม
 
แย่งชิงอำนาจกันโดยไม่สนใจรัฐบาลกลาง ในที่สุดแผ่นดินจีนแตกออก
 
เป็นสามก๊กอย่างชัดเจนภายหลังจากที่โจโฉพ่ายแพ้แก่เล่าปี่และซุนกวน
 
ในการศึกที่ผาแดง เมื่อปี พ.ศ. 751
 

วุยหรือเฉาเว่ย (จีน: 曹魏) จัดเป็นก๊กที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากที่สุด

 

ในบรรดาสามก๊ก ในระหว่างปีพ.ศ. 763 - พ.ศ. 808 (ปี ค.ศ. 220-265)

วุยก๊กครอบครองพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ปกครองโดยโจโฉ

ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นราชวงศ์วุยโดยพระเจ้าโจผีและได้สถาปนาโจโฉ

เป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์วุยอีกพระองค์หนึ่ง วุยก๊กปกครองอาณาจักร

โดยจักพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 5 พระองค์ ได้แก่


  1.พระเจ้าโจผี ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 763 - 769

  2.พระเจ้าโจยอย ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 769 - 782

  3.พระเจ้าโจฮอง ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 782 - 797

  4.พระเจ้าโจมอ ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 797 - 803

  5.พระเจ้าโจฮวน ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 803 - 808

วุยก๊กถูกโจมตีและโค่นล้มราชวงศ์วุยโดยสุมาเอี๋ยน ซึ่งต่อมาภายหลังได้

สถาปนาราชวงศ์จิ้นขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

 


จ๊กหรือสู่ฮั่น (จีน: 蜀汉) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดยพระเจ้าเล่าปี่ 

เชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์ฮั่น ในระหว่างปี พ.ศ. 764 - พ.ศ. 806 (ปี ค.ศ. 221-263)

จ๊กก๊กครอบครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน บริเวณมณฑลเสฉวน 

จ๊กก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 2 พระองค์ ได้แก่

 

  1.พระเจ้าเล่าปี่ ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 764 - 766

  2.พระเจ้าเล่าเสี้ยน ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 766 - 806

จ๊กก๊กมีอายุได้แค่เพียง 42 ปีก็ล่มสลายลงด้วยกองทัพของวุยก๊ก 

เนื่องจากการปกครองแผ่นดินที่ล้มเหลวของพระเจ้าเล่าเสี้ยน

 


ง่อหรืออาณาจักรหวูตะวันออก (จีน: 東吳) เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก

ปกครองโดยพระเจ้าซุนกวน ในระหว่างปี พ.ศ. 765 - พ.ศ. 823 

(ปี ค.ศ. 222-280) ง่อก๊กครอบครองพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศจีน

ทางบริเวณตอนใต้ของแม่น้ำแยงซี ซึ่งคือพื้นที่บริเวณรอบ ๆ

เมืองหนานจิงในปัจจุบัน ง่อก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมา

ทั้งหมด 4 พระองค์ ได้แก่


  1.พระเจ้าซุนกวน ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 765 - 795

  2.พระเจ้าซุนเหลียง ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 795 - 801

  3.พระเจ้าซุนฮิว ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 801 - 807

  4.พระเจ้าซุนโฮ ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 807 - 823

ง่อก๊กเป็นอาณาจักรสุดท้ายในบรรดาอาณาจักรสามก๊กที่ล่มสลายโดย

กองทัพของสุมาเอี๋ยนและราชวงศ์จิ้น

 


 ข้อมูล เรื่องอาณาจักร สามก๊กจาก: wikipedia.org
 
 
 
ปล3 สามก๊ก ฉบับอิงประวัติศาสตร์จะ สมจริงสมจัง อย่าง สามก๊กอิงประวัติศาสตร์
 
 
ฉบับ เฉินโซ่ว ซึ่งเป็นสามก๊กฉบับบันทึกประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นสามก๊กฉบับบันทึกประวัติศาสตร์
 
...............................................
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet