กำแพงเมืองจีน

posted on 28 Apr 2013 20:45 by blog88 in KNOWLEDGE directory Knowledge, Diary
 
 
 
 
 

กำแพงเมืองจีน

 
                 กำแพงเมืองจีน หรือกำแพงหมื่นลี้ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 
( 7 wonders of the world )  สร้างขึ้นในเมื่อกว่า 2,500 ยุคสมัยของจิ๋นซีฮ่องเต้
 
จักรพรรดิ์องค์แรกในประวัติศาสตร์จีนโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมา
 
อีกหลายพระองค์ จนสำเร็จในที่สุด เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเหล่า ศัตรู 

กำแพงสร้างเป็นแนวยาว ในภาคเหนือของจีนทั้งภาคยาวถึง 8,850 กิโลเมตร
 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 สำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน
 
พบว่ายาวกว่าที่บันทึกไว้เดิมกว่า 2 เท่า หรือ 21,196.18 กิโลเมตร จากเดิม
 
8,850 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑลทั่วประเทศ
 
 
                ถึงจะใหญ่และยาว (อู้ว ฮ่าๆๆ) แต่เจ้ากำแพงเมืองจีน นี้ก็ไม่ค่อยได้ทำประโยชน์ใน
 
ด้านการป้องกัน ศัตรูผู้รุกรานได้มากนักแค่พังมันลงก็บุกเข้ามาได้ง่ายดาย
 
(มันคงไม่ง่าย ขนาดนั้นหรอก)
 
โดยเฉพาะไม่สามารถหยุดการรุกราน จากมองโกลได้กำแพงแห่งนี้ ไม่ได้ถูกสร้าง
 
ในครั้งเดียวเสร็จแต่หากเป็นการสร้าง เป็นระยะ จากรุ่นต่อรุ่นเติมต่อจากของเดิมไปเรื่อย

เพื่อป้องกัน การรุกรานจาก ภายนอกและหลายด้าน เช่น ซยงหนู พวกเติร์กจากทางเหนือ
 
และสร้างต่อมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่สามารถทานกำลังของ มองโกเลียและแมนจูเรีย
 
ได้อย่างที่บอกไว้ข้างต้น การก่อสร้างกำแพงเมืองจีนช่วยป้องกันการรุกรานได้หรือไม่
 
การเข้าครองอำนาจของมองโกล และแมนจู ทั้งสองครั้งเกิดขึ้นจากความอ่อนแอ 
 
ของราชวงศ์ที่ปกครองประเทศจีนในขณะนั้นๆ พวกเขาใช้โอกาสในขณะที่เกิดกบฏภายใน
 
เข้ายึดครองประเทศจีน โดยมีการต่อต้านที่น้อยมาก 
 
 
                 มีคำกล่าวหรืออาจจะเป็นความเชื่อว่ากำแพงเมืองจีน

ถ้าหากมองมายังเมืองจีน จะสามารถเห็น กำแพงเมืองจีนได้ ซึ่งในความจริงมันไม่
 
สามารถมองเห็นได้กำแพงเมืองจีน นับได้ว่า เป็นสุสาน ขนาดใหญ่แห่งนึงเพราะได้มี
 
การบันทึกไว้ว่า นักโทษจากสงครามและทาสกว่า 1 ล้านคนที่มาใช้แรงงาน
 
เพื่อสร้างกำแพงแห่งนี้ จำนวนมากต้องมาเสียชีวิต จากความเหนื่อย อากาศ และความหิวโหย 

ศพผู้คนเหล่าได้ถูกฝังลงไปใต้กำแพงเสมือนรากกำแพง  กำแพงเมืองจีนจึงได้ชื่อว่า
 
สุสานที่มีความยาวที่สุกของโลกกำแพงเมืองจีนไม่ได้เป็นแค่กำแพง ทุกๆ 300 ถึง 500 หลา
 
จะมีฐานบัญชาการเพื่อใช้สับเปลี่ยนเวรยามและใช้เป็นจุดสังเกตการณ์ มีหอสังเกตการณ์
 
กว่า 1 หมื่นแห่ง  กำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นโดยใช้ส่วนประกอบ จากหิน ดิน และไม้
 
บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอ
 
ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้างบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้าง
 
โดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา 

ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า
 
กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง
 
โดยใช้วัตถุที่ทนทานกว่าเช่นหิน กำแพงเมืองจีน ปัจจุบัน ลดเหลือ 1ใน3

ของความยาวทั้งหมดเหตุเสียหายไปตามสภาพและขาดการดูแลรักษาและอนุรักษ์
 
 
        ขอบเขตระยะเวลาการสร้างกำแพงเมืองจีนหลักๆ มี 4 ช่วงได้แก่
 
พ.ศ. 338 (ราชวงศ์ฉิน)

พ.ศ. 443 (ราชวงศ์ฮั่น)

พ.ศ. 1681 - 1741 (สมัย 5 ราชวงศ์ 10 อาณาจักร)
 
พ.ศ. 1911 - 2163 (รัชสมัยจักรพรรดิหงอู่ ต้นราชวงศ์หมิง)

กำแพงเมืองจีนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ในการประชุม
 
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 11 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet