สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน

 
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน หรือภาษาอังกฤษว่า “The Hanging Gardens of Babylon”
 
 
 
           หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูเฟรติส ประเทศอิรักในปัจจุบัน
 
สวนลอยแห่งนี้สร้างเมื่อประมาณ 600 ปี ก่อนคริสตกาลโดย กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ 3
 
แห่งกรุงบาบิโลเนีย สร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อพระนางเซมีรามีส ในยุค รุ่งเรืองเมโสโปเตเมีย

โดยก่อเป็นเนินสูงซ้อนกันเป็นชั้นสูง ๆ สูงถึง 100 เมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่งหนา
 
ถึง 7 เมตรระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนพุ่มชนิดต่างๆ มีระบบ
 
ชลประทานชักน้ำจากแม่น้ำไทกิสไปทำเป็นน้ำตกและนำไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปี มีทั้งสิ่งตกแต่ง
 
และอำนวยความสะดวกมากมาย ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจเพราะ สวนลอยแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลทราย

ว่ากันว่าใช้ทาสขนน้ำขึ้นไปเลี้ยงต้นไม้หรือ ตามแบบที่ว่ามาเบื้องต้นคือ มีระบบชลประทานที่
 
สมบูรณ์ทำให้ต้นไม้ดอกไม้พืชพรรณ ต่างๆ ยังคงสภาพได้ดี สวนลอยแห่งนี้อยู่สูงเด่นเห็นแต่ไกล  
 
เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักทั้งความหรูหรา ความตระกรานตาด้วยความสูงใหญ่
 
และความสวยงามหลังจากพระเจ้าเนบูชัดเนซซาร์สิ้นพระชนม์ลงได้ 22 ปี
 
 อาณาจักรนี้ก็ตกเป็นของจักรพรรดิไซรัสมหาราช แห่งเปอร์เชีย สันนิษฐานกันว่า
 
สวนลอยแห่งบาบิโลนนี้ ยังคงอยู่คู่เมืองจนถึงศรรตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล  
 
ตามตำนานที่เล่ากันมา แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้ง หลายๆอย่าง จากนักวิจารณ์หรือข้อสังเกตุถึง
 
ความเป็นไปได้ต่อการมีอยู่จริงของ สวนลอยแห่งบาบิโลนแห่งนี้ เช่น เรื่องหลักฐาน ซาก
 
ของตัวอาคารที่มีหลงเหลือมาน้อยมากมีแค่การบันทึกของคนโบราณ ถึงความสวยงาม ของมัน
 
หรือความเพ้อฝันเกินจริงของความสมบูรณ์แบบของสวนลอยแห่งนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ สถานที่ตั้ง
 
เรื่องแม่น้ำยูเฟรติส หรือ สภาพพื้นดิน ในการสร้างสวนลอยว่าตกลงแล้วอยู่ปนพื้นที่ ทรายปนดิน
 
หรืออยู่ใน สภาพที่เป็นโคลนตม กันแน่ การบรรยาย เกี่ยวกับสวนลอยบาบิโลนนี้

มีการอ้างอิงว่าอาจจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ดูเยอะและมากเกิน จนดูเหมือนว่า ยังเอาแน่เอานอน
 
กับลักษณะที่แท้จริงไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้น ตำนานเรื่องนี้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างแห่งนี้ ก็ได้รับการยอมรับ
 
ให้เป็น สิ่งมหัศจรรย์ของโลก แล้วด้วยตามหลักฐานการบันทึก ต่างๆถึงความงามของ
 
สวนลอยแห่งบาบิโลน แห่งนี้ แอบหวังว่าน่าจะมีการสร้างจำลอง ขึ้นมา ด้วยสภาพการทำงาน
 
ของคนงาน สภาพเทคโนโลยี ต่างๆในแบบเดียวกับยุคสมัยนั้น เพื่อดูความเป็นไปได้ใน
 
การสร้างสิ่งเหล่านี้ คงดีไม่น้อย ในทุกวันนี้ยังไม่มีไครพบหลักฐานยืนยันการมีอยู่จริงของ
 
สวนลอยแห่งนี้ มีแต่เฉพาะแค่หลักฐานจากคนโบราณ นักประวัติศาสตร์บางคนก็ไม่เชื่อว่ามัน
 
จะมีอยู่จริง เพราะหลายๆคนยังสงสัยต่อเรื่องที่ว่าแล้วจะใช้น้ำจากที่ไหปนต้นไม้หละดอกไม้
 
พืชพรรณต่างๆนั้นจะโตอยู่ได้อย่างไรในสภาพบรรยากาศแบบนั้น ถึงจะบอกว่ามีระบบ
 
ชลประทานที่ดีมารองรับแต่ก็นั้นแหละว่าแหล่งน้ำและอากาศที่ร้อน มันต้องส่งผลอะไรบ้าง
 
กับสวนลอยบาบิโลนแห่งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet