เทพเจ้าซีอุส Statue of Zeus at Olympia

 
 

ซูส เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย

 
ซูส เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย Statue of Zeus at Olympia
 
 
เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย หรือ เทพเจ้าซีอุส Statue of Zeus at Olympia เทพเจ้ากรีก - โรมัน
 
 
ซึ่งชาวโรมันเรียกว่า จูปีเตอร์ เป็นเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกรีกโบราณนับถือมากและเคารพ
 
สักการะบูชามากซูส เป็นผู้ครองบัลลังก์ 3ภพคือสวรรค์ พิภพและบาดาล

มหาเทพ ซีอุสได้ครองบัลลังก์ราชาแห่งทวยเทพ และจัดแจงแบ่งสันปันส่วนอำนาจให้
 
บรรดาพี่ๆโดยให้
 
-โปไซดอน ปกครองทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และแม่น้ำทั้งปวง

-ฮาเดส ปกครองบาดาล หรือยมโลก ตลอดถึงคุก ทาร์ทะรัส

-เฮสเทีย เป็นเทวีแห่งไฟ และความผาสุกในเคหสถาน

-ดีมิเตอร์ เป็นเทวีแห่งธัญญาหาร

-ธีรา เป็นเทวีผู้คุ้มครองการวิวาห์

รูปสลักของซูส มีลักษณะเป็นบุรุษสูงวัย ล่ำสันแข็งแรง พักตร์มีสง่าราศี

เทวรูปของซูส ซึ่งเป็นประธานเทวสภาโอลิมปัส สร้างจากไม้ ประดับด้วยทองคำและงาช้าง
 
ลักษณะประทับนั่ง อยู่บนฐานกว้าง 10 เมตรครึ่ง ตัวเทวรูปสูงประมาณ 12 เมตร (43 ฟุต)
 
พระหัตถ์ซ้ายถือคทา พระหัตถ์ขวารองรับ (รูปปั้นแห่งชัยชนะ)เทพีแห่งชัยชนะ มีเครื่องประดับ
 
ด้วยทองคำล้วน ออกแบบก่อสร้างในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช โดย ฟิดิแอส 

ใครจะออกเดินทางไปเมืองใดต้องมาพรจากพระองค์เสียก่อน 

ปัจจุบันไม่มีหลักฐานให็เป็นที่ชมได้เพราะได้ถูกไฟเผาไหม้หมดทั้งองค์ในปี ค.ศ. 476
 
คงเห็นภาพในเหรียญ ตราโบราณ และจากจินตนาการที่ได้มาจากคำบอกเล่า ภาพวาดต่างๆ หรือ
 
นิยายปรัมปราเท่านั้น ประติมากรชาวเอเธนส์ เทวรูปนี้ประดิษฐานอยู่ในวิหารซูส ที่โอลิมเปีย
 
ประเทศกรีซเทวรูปซูสที่โอลิมเปีย จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ถือเป็น
 
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ เช่นเดียวกับ

 ประภาคารฟาโรส หรือวิหารอาร์เทอมีส และถือเป็นสิ่งร่วมสมัยกับวิหารพาร์เธนอน


เทวรูปนี้ถูกทำลายลงเพราะอัคคีภัยในปี ค.ศ. 475 ปัจจุบันนี้ไม่เหลือซากชิ้นส่วนใด ๆ
 
หลงเหลืออยู่เลย
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet