มหาพีระมิดแห่งกีซา  

 
 

ประเทศอียิปต์

 
 
มหาพีระมิดแห่งกีซา  ปิรามิด The Great Pyramid of Giza
 
ตั้งอยู่ ณ ประเทศอียิปต์ สร้างขึ้นในสมัยฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่ง ราชวงศ์ที่ 4 โดย
 
อายุราวๆ 2,600 ปีก่อนคริสตกาล หรือกว่า 4,600 ปี เป็นสิ่งก่อสร้างรูปกรวยเหลี่ยมสำหรับ
 
เป็นที่เก็บศพกษัตริย์อียิปต์โบราณที่มีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดคือ หลุมฝังศพของ
 
พระเจ้าฟาโรห์คีออพส์(พระเจ้าคูฟู) คีเฟรน และไมซีรีนัสมีความสูงถึง 147 เมตร ทั้ง 4 ด้าน
 
ของพีระมิด กว้างด้านละประมาณ 230 เมตร (กว้างกว่า สนามฟุตบอล ต่อกัน 2 สนาม)

คิดเป็นพื้นที่ฐานประมาณ 53,000 ตารางเมตรหรือประมาณ 33 ไร่ พีระมิดคูฟู ทำมุมเอียง
 
ประมาณ 52 องศาจำนวนหิน ที่นำมาก่อสร้าง พีระมิดคูฟู ว่ากันว่า มีอย่างน้อย 2 ล้านก้อน
 
เลยทีเดียว น้ำหนักเฉลี่ยแต่ละก้อนหนักถึง 2.5 ตันแหล่งหินที่นำมาสร้างพีระมิด
 
ไม่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างแต่ต้องขนส่งจากเหมืองหินที่อยู่ห่างไกลกว่า 200 กิโลเมตร

เหมืองหินปูนใกล้ที่สุดอยู่บริเวณเมืองตูราห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 50 กิโลเมตร
 
ส่วนหินแกรนิตที่ใช้สร้างห้องเก็บพระศพ และโลงพระศพ ห่างจากบริเวณก่อสร้างไปทางใต้
 
กว่า 900 กิโลเมตร การขนย้ายนั้นบ้างก็ว่า ขนมาโดยเรือ ล่องตามแม่น้ำไนล์

เพราะมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์โบราณมีความสามารถในการต่อเรือขนาดใหญ่ได้ดี
 
และมีการค้นพบ ซากเรือที่ทำจากไม้ใน บริเวณเดียวกับ 

พีระมิด ใช้เวลาสร้าง 20 ปี

หมู่พีระมิดแห่งกิซ่า 

ประกอบไปด้วย 

พีระมิดคูฟู (Khufu) หรือ มหาพีระมิดแห่งกิซ่า (The Great Pyramid of Giza) 
 
หนึ่งเดียวในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่ที่สุดและ
 
เก่าแก่ที่สุดในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่า
 
 

พีระมิดคาเฟร (Khafre)สร้างโดย ฟาโรห์คาเฟร ผู้เป็นราชโอรสของ ฟาโรห์คูฟู
 
โดยสร้างขึ้นเคียงข้าง พีระมิดของพระราชบิดา และสำเร็จด้วยขนาดใกล้เคียงกัน
 
ที่ความสูง 144 เมตรตั้งอยู่ตรงกลางของพีระมิดทั้ง 3 และสร้างอยู่บนพื้นที่สูง
 
ทำให้ดูเหมือนมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีบางคนเข้าใจผิดว่าพีระมิดคาเฟรคือมหาพีระมิดแห่งกิซ่า
 
ทางทิศตะวันออกของพีระมิดคาเฟรมี มหาสฟิงซ์รูปสฟิงซ์แกะสลักด้วยหินขนาดใหญ่ที่สุด ใน
 
ประเทศอียิปต์ มีตัวเป็น สิงโต และมีหัวเป็น มนุษย์ อยู่ในบริเวณหมู่พีระมิดทั้ง 3 แห่งกิซ่า 

หมอบเฝ้าอยู่ใกล้กับ พีระมิดคาเฟร โดยหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก
 


พีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สร้างโดย ฟาโรห์เมนคูเร หรือชื่อในภาษากรีกคือ
 
ฟาโรห์ไมซีรีนัส มีขนาดเล็กที่สุดและเก่าแก่น้อยที่สุดในหมู่พีระมิดแห่งกิซ่า จากตำแหน่ง
 
การก่อสร้างทำให้คาดได้ว่า เดิมอาจตั้งใจสร้างให้มีขนาดใกล้เคียงพีระมิดคูฟู 

ทางทิศใต้ของพีระมิดเมนคูเร มีการสร้างหมู่พีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen's Pyramids) 

เป็นที่ไว้พระศพของราชินี 3 องค์ในสมัยของฟาโรห์เมนคูเร หมู่พีระมิดราชินีทั้ง 3 นี้มัก
 
ปรากฏในภาพถ่ายร่วมกับพีระมิดเมนคูเรพีระมิดทั้งสามสร้างเรียงต่อกันเป็นระยะทาง
 
กว่า 1 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของกรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet