วิหารอาร์ทิมิส (Temple of Artemis)

 
วิหารอาร์ทิมิส (Temple of Artemis) หรือ วิหารไดแอนา (Temple of Diana)
 

1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โบราณ

 
 
 
 
ตั้งอยู่ที่ ประเทศตุรกี
 
มหาวิหารเดียนา หรือ วิหารอาร์ทิมิส ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในยุคใด
 
มีเนื้อที่กว้าง 54,720 ตารางฟุต ตัววิหารกว้าง 160 ฟุต ยาว 342 ฟุต มีเสาหินอ่อนด้านละ 20 ต้น
 
ด้านหน้าด้านหลัง 8 ต้นพื้นที่โดยรอบกินเนื้อที่ไปประมาณ เกือบ 2 เอเคอร์ เสาหินแต่ละต้นมี
 
เส้นผ่านศุนย์กลาง 6 ฟุต ความสูง 60 ฟุต หลังคาปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน 

ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าชื่อว่า อาร์ทิมีส หรืออีกชื่อหนึ่ง ว่าไดอาน่า 

เชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีอาร์ทิมิส คือเทพเจ้าแห่งการล่าสัตว์ เทพีแห่งดวงจันทร์
 
และเป็นเทพีแห่งความรักทางใจซึ่งเป็นเทพที่พวกนายพรานเคารพบูชา

เทพีอาร์ทิมิสมีรูปลักษณ์เป็นหญิงสาวผู้งดงาม อยู่ในชุดล่าสัตว์ทะมัดทะแมงกระโปงสั้น
 
ชุดมักมีสีน้ำเงิน ในมือถือคันธนู

  เคยถูกไฟไหม้เสียหายครึ่งหนึ่งแต่ได้รับการซ่อมแซมใหม่โดยกษัตริย์อเล็กซานเดอร์

แต่ก็ได้ถูกทำลายลงจนเหลือแต่ซากปรักหักพังในช่วงก่อนปี ค.ศ. 262 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet