เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส(อะพอลโล) The Colossus of Rhodes

 
 
เทวรูปเทพเจ้าเฮลิออส(อะพอลโล) The Colossus of Rhodes
 
 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคต้น ที่อนนี้ไม่เหลือแม้แต่ซากให้ได้เห็นกัน

เป็นเทวรูปของสุริยเทพอพอลโล บุตรชายคนโตของมหาเทพซุสเป็นหนึ่งใน 12 เทพแห่งโอลิมปัส
 
เป็นบุตรของซีอุส 

จอมเทพแห่งสวรรค์และนางเลโต เป็นเทพแห่งแสงสว่าง หรือเทพแห่งดวงอาทิตย์ 

นอกจากนี้แล้ว อพอลโลยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เช่น
 
ฟีบัส (Phoebus)
 
อาเบล (Abel)
 
ไพธูส (Pytheus)

 หรือ เฮลิออส (Helios) ซึ่งแต่ละชื่อมีความหมายถึง แสงสว่างทั้งสิ้น

อพอลโล เป็นบุรุษหนุ่มรูปงาม มักเล่นดนตรีด้วยพิณ เชี่ยวชาญการใช้ธนู ในสงครามกรุงทรอย 

อพอลโลมีบทบาทเป็นเทพที่รักษาชายฝั่งเมืองทรอย ที่เมืองเดลฟี่มีเทวสถานบูชาอพอลโลอยู่

มหารูปแห่งโรดส์สร้างมาจากสำริด  มีความสูงประมาณ 100 ฟุต (30 เมตร) มือขวาถือประทีป
 
ประดิษฐานบนฐานทั้งสองข้างของปากอ่าวทางเข้าท่าเรือของเกาะโรดส์ ในทะเลอีเจียน
 
ยืนถ่างขาคร่อมปากอ่าวให้เรือลอดไปมาได้

รูปปั้นอพอลโลจะถือเครื่องดนตรีคล้ายพิณและมีลูกบอลทองคำที่เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์

มหารูปนี้สร้างขึ้นโดย ชาเรสแห่งลินดอส ซึ่งเป็นประติมากรชาวกรีก ในราว 280 ปี ก่อนคริสตกาล
 
ใช้เวลาสร้างประมาณ 12 ปี มีอายุยืนอยู่ได้ประมาณ 60 ปี ก่อนจะพังทลายลงด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่
 
เมื่อ 226 ปี ก่อนคริสตกาลซากที่เหลืออยู่ถูกขายให้แก่ชาวเมืองซาราเซน ไปทำอาวุธใน
 
การทำสงครามครูเสดจนหมด

 จนถึงปัจจุบันไม่มีเหลือซากของมหารูปนี้หลงเหลืออยู่แล้ว
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet