หอประภาคารโรส The Lighthouse of Alexandria (Pharos)

 
หอประภาคารโรส The Lighthouse of Alexandria (Pharos)
 
เป็นประภาคารโบราณซึ่งจัดให้เป็นหนึ่งใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

 ตั้งอยู่บนเกาะฟาโรส เมืองอเล็กซานเดรีย ของ อียิปต์โบราณ ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 
สร้างประมาณ 270 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในรัชสมัยพระเจ้าปโตเลมีที่ 1

 โดยสถาปนิกชื่อ โซสเตรโตส โดยการประมานคาดคะเนเอา มีความไม่ชัดเจนเรื่องความสูง
 
ตั้งแต่ 200 - 500 ฟุต อาจจะเป็น 400 กว่าฟุตก็ได้

สร้างขึ้นเพื่อ เป็นสัญลักษณ์ที่สังเกตเห็นแก่หมู่เรือทั้งหลาย ที่ไปมาติดต่อค้าขาย ด้วยเหตุผลทางนี้

ตัวประภาคารจึงต้อง จุดตะเกียงแก๊สตลอดทั้งคืน เพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยเดินเรือใช้เป็นที่สังเกตจะ
 
ได้ไม่หลงและนอกจากนั้นแล้วยังใช้เป็นหอคอยไว้ดูข้าศึกที่จะมารุกรานอีกด้วยเพราะกระโจมนี้
 
สูงถึง 180 เมตรในเวลากลางวันจะปล่อยควัน ในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างที่เห็นได้จาก
 
ระยะไกล จนกระทั่งประมาณศตวรรษที่ 13-14 เกิดแผ่นดินไหวทำให้ประภาคารพังลงมา

ปัจจุบันไม่เหลือซาก เหลือไว้แต่ตำนานเล่าขายถึงความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความสำคัญในด้าน
 
การค้าการป้องกันอาณาเขต อละจุดยุทธศาสตร์ทาง ทหาร