สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส หรือ สุสานแห่งโมโซลูส

 
The Mausoleum at Halicarnassus, Tomb of Mausolus
 
สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส หรือ สุสานแห่งโมโซลูส The Mausoleum at Halicarnassus, Tomb of Mausolus
 
สุสานแแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส ตั้งอยู่ที่ฮาลิคาร์นัสเซิส ประเทศตุรกี ในปัจจุบัน สร้างขึ้นโดยราชินี
 
อาเตมีสเซีย ซึ่งเป็นพระขนิษฐา ของพระองค์ด้วย ด้วยความหลังจาก สวามีได้ตายลงไป
 
ทำให้พระองค์โศกเศร้า เสียพระทัย เป็นอย่างยิ่ง จึง ผสมเถ้าถ่านกระดูกของพระสวามีนั้นลง
 
กับเครื่องดื่มของพระองค์ จึงสร้างสุสานและจาลึกคำว่า "Mausoleum" กำกับไว้
 
การออกแบบมีความสูง 43 เมตร บนยอดมีรูปปั้นโมโซรุส 

ประทับบนราชรถเทียมด้วยม้าทั้งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บศพพระราชสวามีของพระนางแต่
 
เพียงอย่างเดียว นับว่าเป็น สุสานที่ยิ่งใหญ่

และสวยงาม เป็นอย่างมาก ผลงานเหล่านี้ ได้ช่างมีฝีมือ 4 คน เป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาคือ

สร้างขึ้นระหว่าง 353-350 ปีก่อนคริสต์ศักราช
 
ซึ่งได้กลายมาเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคต้น 

ฟิดิอัส , ชาติรัสบายฮาซีส , สโคปปาส และ ทิโมทิอัส  เป็นการสร้างจากหินอ่อน
 
ปี ค.ศ. 156 - 190

ปัจจุบัน สุสานแห่งนี้ยังคงเหลือแต่ซากเท่านั้น เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในช่วง 

ศตวรรษที่ 12 - 13 ขึ้นและชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ของประเทศอังกฤษชื่อ
 
บริทิช มิวเซียม
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet