สนามกีฬากรุงโรม โคลอสเซียม : Colosseum of Rome
 

กรุงโรม

 
สนามกีฬากรุงโรม โคลอสเซียม : Colosseum of Rome
 
 
สนามกีฬากรุงโรม โคลอสเซียม : Colosseum of Rome
 
เป็นสนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลาง กรุงโรมซึ่งเป็น 1 ในความภาคภูมิใจของ
 
อาณาจักรโรมันเลยทีเดียวเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ชื่อเรียกของมันคือ
 
สนามกีฬาแห่งกรุงโรม หรือ โคลอสเซียม
 
เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของ
 
จักรพรรดิไททัส ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปี ค.ศ. 80  อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐ
 
และหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตรจุผู้คนหรือผู้เข้าชม ได้ ประมาณ
 
5 หมื่นที่นั่งการออกแบบ โครงสร้างรับน้ำหนัก ทำโดยลักษณะ บานประตูโค้งสามารถช่วย
 
รับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดเมื่อมี หลายๆบาน เป็นการออกแบบที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น 
 
และสามารถอกแบบให้มีระบบ การระบายน้ำได้เป็นอย่างดี จุดประสงค์หลักของการสร้างสนาม
 
กีฬาแห่งโรม คือเป็นการแสดงถึงอำนาจ ของ กษัตริย์โรมันความยิ่งใหญ่ มีอำนาจ เป็นที่รวมของ
 
ผู้คนทุกชนชั้น มักใช้เพื่อความบันเทิง อย่างเช่น ให้นักโทษประหาน มาสู้กับ สิงโตที่หิวโหย
 
(บันเทิง ของเขานะนั้น )สามารถสร้างความตื่นเต้น ความบันเทิงให้แก่ผู้คน ตัวสนามกีฬาแห่งโรม
 
นั้น มีห้องใต้ดินไว้สำหรับนักโทษคนใด สามารถเอาชนะเจ้าสิงโตผู้น่ารัก (งั้นหรอ ฮ่าๆ )
 
เอาๆมาต่อกัน นักโทษคนไหนชนะเจ้าสิงโตผู้น่ารักที่หิวโหยได้ จากโทษประหารจะเป็นหารรอดชีวิต
 
และ สนามกีฬาแห่งนี้ยังเป็นที่ต่อสู่ของทาส ที่ต้องการเป็นที่ยอมรับ ของผู้คนหรือ เหล่าบรรดา
 
นายทหารที่ต้องการพิสูจน์ตัวเอง หรืออีกแหละ คนที่คนใหญ่คนโต ต้องการกลั่นแกล้ง
 
เอามาสอยเล่นๆสนามกีฬาแห่งนี้นับว่าเป็น สนามกีฬาที่ใช้เป็นต้นแบบให้กับ
 
สนามกีฬาต่างๆในปัจจุบันมันแสดงถึงความรุ่งเรืองของ อาณาจักร หรือจักวรรดิโรมัน ความรุ่งเรือง
 
ศูนย์กลางอำนาจ ของ อาณาจักรได้เป็นอย่างดีปัจจุบันยังคงหลงเหลือซาก หลังจาก
 
อำนาจของโรมันเสื่อมสลายลง จนถูกข้าศัก ทำลายหลายครั้งต่อมาได้ มีการ รักษา บูรณะไม่ให้
 
เสียหายไปมากกว่าเดิม
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet