Catacombs of Kom el Shoqafa
 
 

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย 

 
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกแห่งนึงที่อยู่ ในประเทศอียิปต์ (อียิปต์อีกแล้วรับพี่น้อง)

ประเทศนี้ บรรพบุรุษเขา ช่าง สรรสร้าง ผลงาน จริงๆ เรามาพูดถึงสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
 
แน่นอนมันตั้งอยู่ที่ เมือง อะเล็กซานเดรียเป็นเมืองใหญ่อันดับสองในประเทศอียิปต์ รองจากกรุงไคโร
 
 ซึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เพราะ สถานที่แห่งนี้ยังคงสภาพที่สมบูรณ์อยู่ 

แต่ไม่ทราบว่า สร้างมาในยุคสมัยไหน ประมาณว่าไม่ทราบอย่างแน่ชัดจะดีกว่า ใช้เพื่อการ
 
ฝังศพกษัตริย์อียิปต์ และทรัพสมบัติส่วนตัวในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการสร้างพีระมิด
 

สุสานแห่งนี้ถูกสร้างเข้าไปในอุโมงค์ ทำเป็นชั้นๆลงไป บางตอนลึกถึง 21 ถึง 24 เมตร
 
(70-80 ฟุต) มีทางเดินกว้างถึง 1.2 เมตร (3-4 ฟุต) 

มีทางเดิน วกวน เป็นทางยาวหลายไมล์ตามริมผนังของอุโมงค์เป็นช่อง ๆ ไว้ สำหรับเป็นที่
 
บรรจุศพ มีแท่นบูชาอยู่หน้าช่องบรรจุศพเหล่านั้น 

พร้อมตะเกียง ดวงเล็กๆ แขวนไว้ บางส่วนของอุโมงค์ตกแต่งทั่ว ๆ ไปไว้อย่างวิจิตรงดงาม 

และยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ เป้นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาจเนื่องจากว่า เป็น สถานที่ อยู่ในอุโมงค์ 

จึงทำให้รอดพ้น ภัยธรรมชาติ ข้าศึก การทำลายล้างต่างๆได้ แต่ต้องให้เครดิตแก่คนสร้าง
 
นักออกแบบ ของอียิปต์ที่ไม่ว่าจะทำอะไร อลังการ แต่แข็งแรง ดูอย่าง
 
พีระมิดเป็นตัวอย่างอยู่มาได้นานขนาดไหน  สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย ก็คงไม่ต่างกัน
 
แถมอยู่ใน สถานที่ ที่เหมาะสม จึงยังคงเป็น โบราณสถาน ของโลก

ที่ยัง คงสภาพให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ค้นคว้าด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet