เจดีย์เมืองนานกิง : Porcelain Tower of Nanking
 
 

เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง

เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง : Porcelain Tower of Nanking
 
มาถึง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกแห่งหนึ่ง ของประเทศจีน ต่อจาก กำแพงเมืองจีน
 
ที่เราได้กล่าวไปแล้ว ที่ต่อมาในประเทศจีน อยู่ที่เมืองนานกิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู
 
เป็น เจดีย์มีลักษณะทรงรูปแปดเหลี่ยม หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว

9 ชั้น มีโซ่โยงจากเหลี่ยมของเจดีย์ 8 เส้น มีกระดิ่งตามแนว 72 ลูก องค์เจดีย์ก่ออิฐประดับ
 
กระเบื้องเคลือบยอดแหลมเป็นทรงกลมต่อขึ้นไปเคลือบทอง

แต่เดิม มีทั้งหมด 3 ชั้นต่อมาใน สมัยราชวงค์หมิง ปี ค.ศ. 1430 สร้างเสริมขึ้นไปอีกจนสูง 9 ชั้น
 
มีสายโซ่โยงลงมา 8 เส้น มีกระดิ่งแขวนตามสายโซ่ 72 ลูก เวลาลมพัดมีเสียงดังไพเราะมาก
 
เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกคุณบิดา มารดา จักรพรรดิ์ยุ่งโล้ได้บรรจุเครื่องบูชาที่ทำ 

ด้วยของมีค่า พวกเงิน ทองคำ และอัญมณีอื่นๆ จำนวนมาก กล่าวกันว่า บนยอดเจดีย์มี
 
ลูกบอลปิดทอง มีเหล็กวงแหวนล้อมรอบถึง 9 วงมีไข่มุก  ขนาดใหญ่ 5 เม็ดอยู่ที่ปลาย
 
เป็นเครื่องลางบอกความมีโชคชัย ของกรุงนานกิง

เจดีย์นี้เคยถูกฟ้าผ่า และถูกพวกกบฎไต้เผ็ง ทำลายเมื่อปี พ.ศ. 2396 (ค.ศ. 1853) เสียหายมาก
 
ต้องมีการซ่อมแซมเพื่อให้ส่วนที่เหลืออยู่  ได้อวดความงามอันน่ามหัศจรรย์ต่อไป
 
ส่วนของมีค่าภายในนั้นถูกปล้นสะดมสูญหายไปหมดแล้ว 
 
 
เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองนานกิง : Porcelain Tower of Nanking
 

ถึงกระนั้นก็ยังได้ชื่อว่า เป็นเจดีย์ที่ทำด้วยกระเบื้องเคลือบ วิจิตรงดงามมีค่าสูงยิ่ง
 
ถือเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าที่มีคุณค่าทางใจที่สวยงาม 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet