หอเอนเมืองปิซา : Leaning Tower of Pisa

posted on 21 Jun 2013 16:03 by blog88 in 7Wonder directory Knowledge
 
 
 
 
 
หอเอนเมืองปิซา: Leaning Tower of Pisa
 
 

หอเอนปิซา Pisa

 
อิตาลี่ อิตาลี้ อิตาลี อะ ดินแดนรูปทรงรองเท้าบูท แห่งนี้ ยังมี สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่อีก
 
อย่างนึงนั้นก็คือแต่น แต้น แต๊น หอเอนปิซา แน่นอน หอคอยเอียงๆ สูงราวๆ 55 เมตร
 
ตั้งอยู่ในเมืองปิซา ในจัตุรัสเทียนอันเหมินเอ้อ ไม่ใช่ละ สาบานได้ว่าเป็นมุข  เอาจริงๆอยู่ใน
 
จตุรัสเปียซซา เดลดูโอโม (Piazza Del Duomo)เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์
 
นิกายโรมันคาทอลิก สูง 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อน นะจ๊ะ น้ำหนักกว่า 14,000 ตันเลยทีเดียว

มีบรรได 293 ขั้นทำมุมเอียง เกือบๆ 4องศา เริ่มสร้างในปี 1173 เสร็จในปี ค.ศ. 1350
 
บวกลบ คูณหารเวลาประมาณ 177 ปี โอ้ว ใช้เวลาสร้างนานที่ สุดในโลกเลยทีเดียวกะอีแค่
 
หอเอน 8ชั้น แหงละ ก็มันมาหยุดฃะงักไอตอนสร้างได้ ถึงชั้นที่ 3

เพราะว่าดินใต้ฐาน พื้นดินนิ่ม ยุบตัว ต่อมา สร้างให้เอนกลับไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้สมดุล
 
แต่การก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงคราม จนมาสร้างเสร็จ
 
ในปี 1350 นานโขเลยหยุดบ่อยสถาปัตยกรรม การออกแบบยังอยู่ในแนว เสาหิน มีซุ้มโค้ง
 
รองรับน้ำหนัก ของแต่ละชั้น เหมือนๆกับ ทางด้าน สนามกีฬากรุงโรม

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ใน อิตาลีนอกจากนี้หอเอนเมืองปิซานี้
 
ช่วยให้กาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ผู้มีชื่อเสียงของโลก ได้ทดลองความจริง 

เรื่องน้ำหนักของของที่ตกเป็นผลสำเร็จอีกด้วย หนังจากปิดๆ เปิดๆ ปรับปรุงให้มีความสมดุล
 
เพื่อความปลอดภัย ตอนนี้สามารถเข้าชมได้ (ที่จริงก็เข้าชมได้นานแล้วแหละ ถ้ามีปัญญาไป T_T) 

นอกจาก จะติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลางแล้ว มันยังเป็นส่วนหนึ่งของ มรดกโลก
 
พ่วงเป็นส่วนนึงใน Piazza Dei Miracoli จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา  อีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย 

 มหาวิหารปิซา (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) และ สุสาน (Camposanto)

จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซาเป็นชื่อที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก ส่วนคำว่า "กัมโป เดย์ มีราโกลี"
 
นั้นแปลว่า "จัตุรัสอัศจรรย์"
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet