สุเหร่าเซนต์โซเฟีย : Mosque of Hagia Sophia
 
 

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย

 
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย : Mosque of Hagia Sophia
 
 

สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  หรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย  

 
 
 ตั้งอยู่ที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

มันถูกจัดอยู่ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคกลาง ปัจจุบัน เป็นที่ ทำพิธีกรรมทางศาสนา อิสลาม
 
แต่ในอดีตนั้นเป็น โบทถ์ทางศาสนาคริสต์

สร้างโดย จักพรรดิ์คอนสแตนติน ประมาณ ศตษวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้างราวๆ 17 ปี แน่นอน
 
เพื่อใช้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์มีลักษณะ สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ลักษณะ
 
อาคารส่วนใหญ่เป็นโดมคลุมบนเนื้อที่กลม สี่เหลี่ยม หรือรูปหลายเหลี่ยม 

บางครั้งมีการจัดรูปทรงภายนอกเป็นโดมหลายอัน ต่างขนาดกัน ลดหลั่นกันไป
 
โดยส่วนใหญ่ยึดหลักสมดุลชนิด 2 ข้างเท่ากันรอบแกนใดแกนหนึ่ง สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่
 
ในปัจจุบันถูกสร้างให้เป็นโบสถ์ โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ 

สร้างโบสถ์ไว้ในสถานที่เดียวกัน 3 หลัง เพราะ 2 หลังแรก ถูกทำลาย
 
โดยการก่อจลาจลก่อการร้าย ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์ 20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี  

ต่อมา เมื่อ จักพรรดิเมห์เหม็ดที่ 2 เป็นผู้นำในการทำสงคราม ตอนแรกที่ยึดคอนสแตนติโนเปิลได้
 
ของจักรวรรดิออตโตมันพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองคอนสแตนติโนเปิลใหม่เป็น อิสตันบูล
 
และเปลี่ยนโบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย ที่เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์ เป็นมัสยิดในศาสนาอิสลาม
 
ย้ายระฆัง แท่นบูชา รูปปั้นต่าง ๆ ออก และสร้างสัญลักษณ์ทางอิสลาม เข้าไปแทน
 
แต่ด้านความงดงาม ทางสถาปัตยกรรม นั้นยังคงเหมือนเดิม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 
มีเนื้อที่ 700 ตารางเมตรด้วยความสวยงามของ สถาปัตยกรรม ทางคริสต์ และ อิสลาม
 
ผสมผสานกันอย่างลงตัว และ หอ มินาเรสท์ ที่มีหยอดแหลม

เป็นองค์ประกอบที่สวยงาม มีหลังคาโดมใหญ่ ดูอลังการ ทำให้ได้รับการตั้งให้เป็น
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet