ชิเชน อิตสา : Chichen Itza

posted on 22 Jun 2013 17:37 by blog88 in 7Wonder directory Knowledge
 
 
 
 

ชิเชน อิตสา : Chichen Itza

 
 
มาถึง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุดปัจจุบัน กันมั้ง
 
 
วันนี้เราจะมานำเสนอ สถานที่แห่งหนึ่งในประเทศ แม็กซิโก ที่ยังสามารถเข้าเยี่ยมชมได้

คือ ชิเชน อิตสา (ชื่อเท่ดีแหะ)ตั้งอยู่ในคาบสมุทรยูกาตัง รัฐยูกาตัง ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้
 
ของประเทศเม็กซิโก และแน่นอนรูปแบบนี้คล้ายๆกับ สิ่งก่อสร้างที่เป็นวิหารของชาวมายาเพราะที่นี่
 
นั้น เป็น 1 ในหลายวิหารที่ชาวมายาได้มาสร้างไว้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรง
 
กระหายพระโลหิต (แท่นบูชายันต์สินะ??)รูปร่าง ทรงคล้ายๆพีรามิดของชาวอียิปต์ แต่จะออกแนว
 
ชั้นๆเหมือนขั้น บันได ลดหลั่นอย่างชัดเจนและมีบันไดจริงๆ ขึ้นอยู่รอบๆ สร้างอยู่บนเนื้อที่
 
ราว 6.4 ตารางกิโลเมตร วิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่า มหาวิหารแห่งนักรบ สร้างคริสต์ศตวรรษที่ 12
 
สร้างทีหลัง วิหารเก่าแห่งชัคมูล ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นที่
 
ทำพิธีสังเวยเทพเจ้าโดย ใช้เด็กสาวโยนลงไปถวายเทพเจ้า ณ ที่นั้น มีขนาดใหญ่โตอลังการ

 ผู้ค้นพบ ขุมอารยธรรมเหล่านี้แล้วนำออกมาเผยแพร่ให้ชาวโลกได้ทราบคือ นายทอมป์สัน
 
ชาวอเมริกัน ผู้ใช้ชีวิตซอกซอนท่องเที่ยวไปในหมู่พวกมายาด้วยความสนใจจะศึกษา
 
สิ่งลึกลับต่าง ๆ

สถานที่สำคัญในชีเชนอิตซา
 
พีระมิดเอลกัสตี

วิหารจากัวร์

วิหารแห่งนักรบ
 
วิหารนักบวชชั้นสูง

พระราชวังหลวง

เอลการากอล
 

อิตซาเป็นวิหารที่โด่งดังที่สุดของชนเผ่ามายา  เป็นทั้งศุนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณ การค้า
 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ รวมไปถึงอารยธรรมของมายา (อะไรจะขนาดนั้น)
 
สิ่งก่อสร้างหลากหลายชนิดของชิเชน อิตซา ทั้งพีระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน

 (เทพเจ้าสูงสุดของชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์) ซึ่งถือเป็นพีระมิดแห่งสุดท้าย
 
และเป็นพีระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารยธรรมมายาด้วย นอกจากนั้นยังมีวิหารชัคมุล
 
รูปปั้นในแบบของชาวมายา ที่แห่งนี้นับคล้ายๆ  จตุรัสอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหมือน
 
ศูนย์รวมของคนในที่นั้นทั้งหมดอาณาจักรมายา เป็นอาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง
 
มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลามีความรุ่งเรือง
 
ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ปัจจุบันคือ
 
เอลเปรู มีอายุร่วมสมัยเดียวกับอารยธรรมเตโอตีอัวกานชาวมายานับถือเทพเจ้ามาก
 
และมีเทพเจ้ามากมาย ทั้งสุริยเทพ วสันตเทพ และมรณเทพ เทพเจ้าเหล่านี้ทรง
 
โปรดปรานการเสวยเลือด ดังนั้นจึงมีพิธีบูชายัญด้วยชีวิตของหญิงพรหมจารี
 
(บริสุทธิ์)เพื่อถวายเทพ 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet