รูปปั้นของพระเยซู

 
 

Statue Cristo Redentor

 
 
 
รูปปั้นของพระเยซู เมือง ริโอ เดอ จาเนโร : Statue Cristo Redentor
 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ในกรุงกรุงริโอ เดอ จาเนโร ( Rio de Janero ) 

ประเทศบราซิล  ตั้งอยู่บนยอดเขาโคคาวาดู ( Cocarvado )

ในอุทยานแห่งชาติทิจูคา (Tijuca Forest National Park) 

ป่าดั้งเดิมได้ถูกทำลายไป และมีการปลูกป่าขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 19 นับว่าเป็นป่า
 
ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกออกแบบโดยไฮตอร์ ดา ซิลวา กอสตา
 
( Heitor da Silva Costa ) ชาวบราซิล และสร้างโดยพอล ลันดอฟสกี
 
( Paul Landowski ) สร้างขึ้นในปี 1921 ใช้เวลาในการสร้าง 5 ปี 

 รูปปั้นของพระเยซูที่โปรดให้พ้นบาป ยืนสูง 30 เมตร (98ฟุต) มีน้ำหนักกว่า 600 ตัน 

และกำลังมองข้ามเมือง Rio de Janeiroกำลังอ้าแขน ออกมา เป็นรูปปั้น ที่สูงที่สุดในโลก
 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญของ ริโอ เดอ จาเนโร

เป็นที่ชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม ข้างๆรูปปั้นที่สวยสง่า เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
 
ของชาวบราซิล รูปปั้นพระเยซูคริสต์นี้ถือเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
 
แห่งหนึ่งของโลก เป็นอีก landmark ที่สำคัญของบราซิล แหล่งรวมผู้คน
 
นักท่องเที่ยงมากมาย กว่า 1 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียว
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet