มาชูปิกชู : Inca city , Machu Picchu

posted on 24 Jun 2013 12:35 by blog88 in 7Wonder directory Knowledge
 
 
 
 
 

มาชูปิกชู :  Machu Picchu

 
 
 
 
อารยธรรมเก่าแก่ ของ ชาวอินคา ตั้งอยู่บนเทือกเขา แอนดีส ด้วยความสูงประมาณ
 
2450 เมตรดินแดนที่สาบสูญ แห่งนี้ ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจาก สาบสูญไป กว่า 300 ปี 

มาชูปิกชูตั้งอยู่ห่างจากเมืองกุสโกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร
 
บนยอดของทิวเขามาชูปิกชูไครเป็น ผู้ส้รางสร้างมาเพื่ออะไร เหตุผลอะไร แล้ว
 
ทำไมมันถึงได้กลายเป็นเหมือนเมืองร้างที่เหมือนจะสร้างไม่เสร็จ

ด้วยความสูงขนาดนี้ ทำยังไงถึงสร้าง มันขึ้นมาด้วยหินที่มีการตัดอย่าง ปราณีต
 
และสร้างเป็นสถานที่ต่างๆ โดยไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไร ดินแดนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน
 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิอินคา เป็นจักรวรรดิโบราณที่ใหญ่ที่สุดในทวีป
 
อเมริกาใต้ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้รุกรานชาวสเปน จักรวรรดิอินคามีอำนาจ
 
ขึ้นบริเวณที่ราบสูงของประเทศเปรูในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 13
 
ช่วงปี ค.ศ. 1438 ถึง1533ถือว่าเป็นชาตินักรบที่ขยายอาณาเขต ด้วยการต่อสู้ 

เมืองแห่งนี้ มีการสร้างระบบต่างๆ เหมือนจะเป็นเมืองหรือวัง เพื่อใช้เป็นที่อยู่ มีสถานที่
 
ทางศาสนา ตามความเชื่อ
 
 
มีระบบชลประทาน  ที่ดี แต่ไม่มีการทำสัญลักษณ์อะไรที่จะบ่งบอกได้เลยว่า สถานที่ มาชูปิกชู
 
นั้นไว้ทำอะไรเป็น ที่อยู่อาศัย หรือเป็น วัง ของกษัตริย์  แต่บางความคิดก็อาจจะมองเป็นปราการ

แต่จากการที่ดู สภาพแล้ว นั้น น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย บนที่สูงซะมากกว่าเป็นป้อมปราการ

เพราะมองไม่เห็น ลักษณธขอกำแพงสูง หรือป้อมต่างๆ แม้แต่ซากอะไรก็ตามแต่ สถานที่แห่งนี้
 
นับว่ายังเป็นเมืองโบราณที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก ถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่เป็นลักษณะเมืองโบราณ
 
เหมือนกัน แต่ด้วยเหมือนจะเป็นเมืองร้างนั้นเชื่อกันว่า อาจเกิดจากการ ที่มีโรคละ 2 บาท เอ้ย
 
โรคระบาด (ตึ่งโป๊ะ ) ยิงมุขฝือซะอย่างนั้นมาจาก สงครามกลางเมือง (แน่ละขยายอาณาเขตไป
 
ยิ่งใหญ่ทั่วอเมริกาใต้การปกครองอาจมีลำบากมั่ง)หรือที่สำคัญเลยอาจจะมาจาก
 
การเข้าครอบครองของ สเปน ในยุคเรืองอำนาจที่สำคัญที่สุด สถานที่แห่งนี้ ได้รับการ โหวด
 
ให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยุคใหม่และ  องค์กรยูเนสโกได้กำหนดมาชูปิกชูให้เป็น
 
มรดกโลก เป็นแหล่งที่ นักโบราณ ดคี นักท่องเที่ยว น่าจะชื่นชอบในการมาศึกษาหาข้อมูล
 
เกี่ยวกับเมืองโบราณอย่างที่บอกไปข้างต้นเมืองนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ในเชิง โบราณคดี

นักโบราณคดีที่ชื่อ ไฮแรม บิงแฮม ได้ขึ้นมาบน มาชูปิกชู ค้นพบเมืองโบราณที่น่าทึ่งแห่งนี้

คาดกันว่า กษัตริย์ ปาซากูติ ของ อาณาจักรกุสโกจักรวรรดิอินคา หรือที่ ได้รับยกย่องว่า

ผู้สร้างโลก ผู้ที่ริเริ่ม การขยาย อำนาจของ อินคา แต่ก็ไม่สามารถขี้ชัดว่า
 
พระองค์เป็นคนสร้างอย่างที่คาดการหรือไม่แต่การก่อสร้าง ต่างๆของ อินคาในสมัยของ
 
กษัตริย์ ปาซากูติ นั้นคล้ายคลึงกับ ของ มาชูปิกชูตามบันทึกของสเปน จ้าวผู้ยึดครอง
 
ที่เข้ามาทำลาย กุสโก นั้น ให้น้ำหนักมากขึ้นต่อการ

เป็นผู้สร้าง มาชูปิกชู ของ กษัตริย์ ปาซากูติอาจเห็นการสร้าง เมืองอยู่บนยอดเขา
 
แต่แท้จริงแล้ว มีการ ปรับพื้นที่ ด้าล่างของภูเขาเพื่อความมั่นคง เป็นที่ราบชั้นบันได

เพราะในเขต นั้นมีปริมาณน้ำฝนที่เยอะมาก และอยู่ในเขตแผ่นดินไหม ช่างผู้สร้าง นั้นจึงได้

สร้าง ฐานรองรับ ขั้นบันไดไว้ตรงฐานเขา ขึ้นไปเรื่อยๆ ตามขอบ กำแพงหรือขั้นบันได
 
นั้นมีการทำ ช่องเอาไว้เพื่อระบายน้ำ ฝน จากแหล่งรวมน้ำ ลงมาเพื่อเปลี่ยนให้น้ำ
 
นั้นออกมาห่างจากตัวเมือง มาชูปิกชู ด้วยระบบระบายน้ำอันยอดเยี่ยม

และอาจจะเป็นเพราะผู้รุกรานจากสเปน อาจจะไม่ได้รับรู็เรื่องราว ของ มาชูปิกชูมากนัก 

ซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ ทำให้เมืองที่สาบสูญ มาชูปิกชู อารยธรรมของอินคา ยังยืน
 
ตระหง่านอยู่ได้นานแสนนานมาถึงปัจจุบันรอบๆเมืองและในเมืองมี แหล่งหินแกรนิตที่ใช้สร้าง
 
เมืองนั้นเพียงพอ และ มีน้ำพุจืด ซึ่ง ได้ทำทางลำเลียงไว้ใช้ในเมืองได้อย่างสะดวก

ไม่ว่าจะกล่าวถึง ที่มั่นทางทหาร เมืองศักสิทธิ์  ที่บูชาประเจ้า แหล่งที่ใช้บูชายันต์แก่งเทพเจ้า
 
ธรรมชาติ ที่พักของ กษัตริย์หรือ จะเป็นแบบ พีระมิด ซึ่งเป็น สถานที่หลังความตามของ
 
กษัตริย์ ก็ไม่อาจทราบได้แต่นับว่าเป็นโบราณสถาน ที่ ยังโชคดีอยู่มาได้นานแสนนาน
 
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา อารยธรรม อินคาเพื่อหาความจริงต่อไป
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet