ทัชมาฮาล : Taj Mahal

posted on 26 Jun 2013 21:57 by blog88 in 7Wonder directory Knowledge
 
 
 
 
 

ทัชมาฮาล : Taj Mahal

 
 
อนุสรณ์แห่งความรัก ในวันแห่งความรัก ชื่อทัชมาฮาล เป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 
เป็นสุสานของ มุมทัชมาฮัล ราชินีผู้ป็นที่รักยิ่งของ พระเจ้าชาห์เยฮัน ตั้งอยู่ในเมืองอัครา
 
ประเทศอินเดียสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2173-2191 (ค.ศ. 1630-1648) ใช้เวลาสร้างอยู่ 23 ปี  

คาดกันว่า วัสดุที่ใช้ในการสร้าง จะมี

-หินอ่อนสีขาว นำมาจาก Makrana ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในราชาสถาน
 
อยู่ห่างไปประมาณ 200-300 กิโล

-หินสีแดง นำมาจาก Dholpur และ Fatehpur Sikri อยู่ห่างไปประมาณ 40 กิโล

-หินสีเหลือง นำมาจาก Narbads ไม่รู้อยู่ตรงไหน

-หินสีดำ นำมาจาก Charkoh เหมือนกัน

-หินประดับมีค่า, ทอง, เงินได้รับมาจากกษัตริย์และผู้ครองแคว้นจากต่างแดน

-วัสดุบางอย่างก็มาจากที่ไกลโพ้น เช่น หินสีฟ้า, หอยมุก, เครื่องเคลือบที่หายาก

ความวิจิตรสวยงามและความใหญ่โตอลังการ แห่งนี้ สวยงามนักใช้คนงาน
 
ทั้งสิ้น 22,000 คนประวัติการสร้างความเป็นมา พระมเหสีมุมตัซสิ้นพระชนม์
 
หลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่ 14 การสิ้นพระชนม์ของพระมเหสีทำให้
 
สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮันโศกเศร้าอยู่ถึงสองทศวรรษ ราชสมบัติส่วนใหญ่
 
สูญเสียไปเพื่อการสร้างอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งสองพระองค์พระองค์ถูกกักขัง
 
อยู่ถึง 8 ปี จนกระทั่งสวรรคตในปี พ.ศ. 2209 (ค.ศ. 1666) 

ตามตำนานกล่าวว่าให้วันสุดท้ายของชีวิตพระองค์ใช้เวลาทั้งวันในการจ้องมอง
 
เศษกระจกที่สะท้อนภาพของทัชมาฮาลและสิ้นพระชนม์ด้วยเศษกระจกในกำมือ
 
พระองค์ถูกฝังในทัชมาฮาล เคียงข้างพระมเหสีซึ่งพระองค์ไม่เคยลืมมีบางคนกล่าวว่า
 
สมเด็จพระจักรพรรดิชาห์ชะฮัน มิได้ประสงค์ที่จะถูกฝังร่วมกับประมเหสี แต่พระองค์
 
มีแผนการที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดำ เพื่อเป็นสุสานของพระองค์
 
แต่ผู้รู้หลายท่านเชื่อว่าพระองค์ประสงค์ที่จะถูกฝังเคียงข้างพระนางมุมตัซ มาฮาล

สุสานแห่งนี้ ได้รับการยอมรับว่าสร้างขึ้นโดยถูกสัดส่วน และ วิจิตรงดงามที่สุด
 
กว้างยาวด้านละ 39 เมตร(130 ฟุต) ตรงกลางมีโดมสูง 60 เมตร(200 ฟุต)
 
มีโดมเล็กๆ เป็นหสูงอยู่ทั้ง 4 มุม ภายในประดับด้วย หินอ่อนสลักฉลุเป็นลวดลาย
 
วิจิตรตระการตาแทรกเสริมด้วย พลอยสี ทับทิม และนิล ตรงกลางภายใต้หลังคา
 
โดมใหญ่มีแท่นวางหีบศพที่ทำด้วยหินอ่อน และมีฉากหินอ่อนฉลุลายงามเป็นพิเศษ
 
กั้นอีกชั้นหนึ่ง สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเปอร์เซีย โดยสถาปนิก
 
อุสตาด ไอสา (Ustad lsa)คาดว่า ใข้เงินงบประมาณ คิดเป็นเงินไทยไปประมาณ
 
1 พันล้านบาทเลยทีเดียว ด้วยความรักของสามีที่มีต่อ ภรรยา อันเป็นที่รัก
 
จึงได้เกิดสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วิจิตรตระการตา และมีมนขลังต์

เป็นตัวแทนแห่งความรักได้เป็นอย่างดี ทัชมาฮาลได้ถูกรับเลือกเป็นมรดกโลกเมื่อปี
 
พ.ศ. 2526 ซึงเป็นงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาด
 
และได้รับ การโหวตให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลยุคใหม่อีกด้วย 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet