วันสำคัญทางศาสนา

posted on 30 Jun 2013 22:04 by blog88 in KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 

วันสำคัญทางศาสนา

 
 
  รวบรวมวันสำคัญทางศาสนา ทั้ง ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ อิสลาม ฮินดู และอื่นๆ
 
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง : วันสำคัญโลก (สากล) - วันสำคัญของไทย - วันชาติ
 
วันสำคัญทางศาสนาพุทธ
 

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ในปีอธิกมาส - วันมาฆบูชา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 - วันวิสาขบูชา

แรม 8 ค่ำ เดือน 6 - วันอัฏฐมีบูชา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 - วันอาสาฬหบูชา

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 - วันเข้าพรรษา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 - วันออกพรรษา

ก่อนวันพระหนึ่งวัน - วันโกน

ขึ้น 8 ค่ำ, ขึ้น 15 ค่ำ, แรม 8 ค่ำ, แรม 15 ค่ำ (หรือแรม 14 ค่ำถ้าเป็นเดือนขาด) 

ของทุกเดือน - วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ
 


วันสำคัญทางคริสต์ศาสนา
 

ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม - วันอีสเตอร์

15 สิงหาคม - วันอัสสัมชัญ (อัญเชิญพระแม่มารีย์)

วันพฤหัสบดีที่ 4 ของพฤศจิกายน - วันขอบคุณพระเจ้า

25 ธันวาคม - วันคริสต์มาส
 
 
วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม

ขึ้น 1 ค่ำ เซาวาล (เดือน10) - วันอีดุลฟิรตริ (วันออกบวช หรือ วันอีดเล็ก)

8 ซุลฮิจญะหฺ (เดือน12) - วันสิ้นสุดพิธีฮัจย์

10 ซุลฮิจญะหฺ (เดือน12) - วันอีดุลอัฎฮา (วันออกฮัจญี หรือ อีดใหญ่)
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet