วันสำคัญของไทย (Thai day)

posted on 30 Jun 2013 21:10 by blog88 in KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 

วันสำคัญ

 
 
  วันสำคัญในหมวดนี้ว่าด้วยวันสำคัญของไทย และ อาจจะมีวันสำคัญของสากล
 
เข้ามาร่วมด้วยบางวันเพื่อให้สมบูรณ์
 
 
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง : วันสำคัญโลก (สากล) - วันสำคัญทางศาสนา - วันชาติ
 
 
 
☼ เดือนมกราคม
 
วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม : วันการบินแห่งชาติ

วันที่ 14 มกราคม : วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันที่ 16 มกราคม : วันครู

วันที่ 17 มกราคม : วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม : วันโคนมแห่งชาติ

วันที่ 25 มกราคม : วันกองทัพไทย
 
 
☼ เดือนกุมภาพันธ์
 
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ
 
 
☼ เดือนมีนาคม
 
วันที่ 5 มีนาคม : วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล

วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย

วันที่ 20 มีนาคม : วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 22 มีนาคม : วันน้ำของโลก

วันที่ 27 มีนาคม : วันกองทัพอากาศ
 
 
☼ เดือนเมษายน
 
วันที่ 1 เมษายน : วันออมสิน

วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เมษายน : วันเลิกทาส

วันที่ 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี

วันที่ 13 14 15 เมษายน : วันสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน : วันผู้สูงอายุ

วันที่ 13 เมษายน : วันประมงแห่งชาติ

วันที่ 14 เมษายน : วันครอบครัว

วันที่ 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก

วันที่ 24 เมษายน : วันเทศบาล
 
 
 
☼ เดือนพฤษภาคม
 
วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล

วันที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล

ข้างขึ้น เดือน 6 : วันพืชมงคล

ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 : วันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก
 
 
 
☼ เดือนมิถุนายน
 
วันที่ 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล

วันที่ 24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

วันที่ 26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน : วันต่อต้านยาเสพติด
 
 
 
☼ เดือนกรกฎาคม
 
วันที่ 1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ
 
 
☼ เดือนสิงหาคม
 
วันที่4 สิงหาคม : วันสื่อสารแห่งชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม : วันรพี

วันที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม : วันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 18 สิงหาคม : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 
 
☼ เดือนกันยายน
 
วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร

วันที่ 6 กันยายน : วันทรงดนตรี

วันที่ 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี

วันที่ 16 กันยายน : วันโอโซนโลก

วันที่ 20 กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 20 กันยายน : วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

วันที่ 24 กันยายน : วันมหิดล
 
 
☼ เดือนตุลาคม
 
แรม 15 ค่ำ เดือน 10 : วันสารทไทย

วันที่ 13 ตุลาคม : วันตำรวจ

วันที่ 14 ตุลาคม : วันประชาธิปไตย

วันที่ 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย

วันที่ 21 ตุลาคม : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม : วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม : วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยะมหาราช

วันที่ 24 ตุลาคม : วันสหประชาชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ

วันที่ 31 ตุลาคม : วันฮาโลวีน/Halloween
 
 
☼ เดือนพฤศจิกายน

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 : วันลอยกระทง

เสาร์สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน : วันคนพิการ

14 พฤศจิกายน : วันบิดาแห่งฝนหลวง

20 พฤศจิกายน : วันกองทัพเรือ

25 พฤษจิกายน : วันวชิราวุธ – วันประถมศึกษา

27 พฤศจิกายน : วันสาธารณสุขแห่งชาติ
 
 
☼ เดือนธันวาคม
 
1 ธันวาคม : วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก
 
4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย
 
5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ/วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ
 
16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ
 
25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส (Christmas)
 
26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet