ประวัติศาสตร์

 
                         ประวัติศาสตร์คือ เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมีการบันทึกบอกเล่า หรือประสบการณ์
 
ที่ผ่านมาของเรื่องราวนั้นๆที่เราได้ศึกษากันมาในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต ประวัติศาสตร์ นั้นไม่
 
ได้ถูกต้องเสมอไป สามารถบิดเบือน หรือแต่งเติมเพื่อประโยชน์หรือการใดก็แล้วแต่ผู้ที่บอกเล่า
 
หรือบอกต่อมันมาอีกทีนึง เพราะเหตุนี้ทาง บล็อกเราจึงอยากให้ศึกษาประวัติศาสตร์

โดยมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ ตามหลักฐาน พงศาวดาร หนังสือ แหล่งข้อมูแล้วเอามาประมวลผล
 
เพื่อหาความเป็นจริงของตัวเรา

 
 
 
                    ไม่จำเป็นต้องสนใจว่าเรื่องนั้นจะมาจากไหน แค่ศึกษามันให้ถี่ถ้วนพอ ตามหลัก
 
นักประวัติศาสตร์ที่ดีนั้นจะมีการหาข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอดีตได้ถูกต้องมากที่สุด
 
เพื่อให้คนทั่วไปได้ศึกษาเรื่องราวความสำคัญทั้งหลายอย่างถูกต้องที่สุด หน้านี้จะเป็นเรื่อวราว
 
เกี่ยวกับ "ประวัติศาสตร์"  ที่ทางบล็อก88  ได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาสรุปหรือจัดทำ

หัวข้อต่างๆให้ ท่านทั้งหลายได้ เข้ามาศึกษาเพื่อความรู้และหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ ผู้อ่านบล็อก 
 
ของเราด้วย ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ยุโรป ,ประวัติศาสตร์ไทย ,ประวัติศาสตร์เอเชีย ,ประวัติศาสตร์จีน
 
รวมไปถึง บุคคลสำคัญ  สถานที่ในอดีตเรื่องราว สถานการณ์ในอดีตที่ได้ถูกบันทึกเพื่อศึกษา
 
เป็น ความรู้รอบตัว ทำความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์เหล่านี้ เป็นต้น
 
 
 ประวัติศาสตร์ยุโรป      ประวัติศาสตร์ไทย      ประวัติศาสตร์เอเชีย      ประวัติศาสตร์จีน
 
 
 ชีวประวัติ                 สถานที่สำคัญ          บุคคลสำคัญของโลก    ♦ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

  confused smile confused smile confused smile ช่วยด้วย

#1 By (202.29.179.85|202.29.179.85) on 2014-02-27 10:34