ชื่ออย่างเป็นทางการ10ประเทศอาเซียน

 
                เวลาเราพูดถึงเรื่อง ชื่อประเทศเราก็แค่เรียกชื่อง่ายๆว่าอะไรยังไง ซึ่งประเทศต่างๆ
 
ชื่ออย่างเป็นทางการนั้นจะสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ต่างๆได้เช่น ระบอบการปกครอง,ศาสนา
 
เป็นต้น แต่เวลาเราเรียกทั่วไป ง่ายๆ สั้นๆพอเข้าใจ อย่างเช่น ไทย , ลาว , เขมร(กัมพูชา) ,
 
พม่า , สิงคโปร์ , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , มาเลเซีย , บรูไน , เวียดนาม

แต่ประเทศเหล่านี้แม้กระทั่งไทยเองก็มีชื่ออย่างเป็นทางการชื่อเต็มๆ ที่ใช้เรียกกันอย่างเป็น
 
ทางการ มาดูกันว่า 10 ประเทศประชาคมอาเซียน มีชื่อประเทศเป็นทางการ เต็มๆว่าอะไร
 
กันมั่ง พร้อม เมืองหลวง , ระบอบการปกครอง 
 
 
 
 
 
1. ประเทศ : กัมพูชา  ( Cambodia )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (  Kingdom of Cambodia )

   เมืองหลวง : พนมเปญ ( Phnom Penh )

   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
 
                                    รัฐธรรมนูญ
 
 
 
 
 
 
 
2. ประเทศ : ไทย  ( Thailand )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรไทย  ( Kingdom of Thailand )

   เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร  ( Bangkok )

   ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
 
 
 
 
3. ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม  ( Brunei Darussalam )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ( Negara Brunei Darussalam )

   เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน  ( Bandar Seri Begawan )

   ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 
 
 
 
 
 
4. ประเทศ :  พม่า  ( Myanmar )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

   เมืองหลวง :  เนปยีดอ ( Nay Pyi Taw )

   ระบอบการปกครอง : ปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้
 
                                    สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 
 
 
 
 
 
5. ประเทศ : ฟิลิปปินส์  ( Philippines )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ( Republic of the Philippines )

   เมืองหลวง : มะนิลา  ( Manila )

   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
 
 
 
 
 
 
6. ประเทศ : มาเลเซีย  ( Malaysia ) 

   ชื่ออย่างเป็นทางการ :  สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)  / มาเลเซีย  
 
                                     (Malaysia)

   เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์  ( Kuala Lumpur )

   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
7. ประเทศ : ลาว  ( Laos )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
                                     (Lao People’s Democratic Republic )

   เมืองหลวง : เวียงจันทน์  ( Vientiane )

   ระบอบการปกครอง : การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า
 
                                     ระบอบประชาธิปไตยประชาชน)
 
 
 
 
 
 
8. ประเทศ : เวียดนาม  ( Vietnam )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ( Socialist Republic of Vietnam )

   เมืองหลวง : ฮานอย  ( Hanoi )

   ระบอบการปกครอง :  ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจ สูงสุดเพียง
 
                                     พรรคการเมืองเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 9. ประเทศ : สิงคโปร์  ( Singapore )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์  ( Republic of Singapore )

   เมืองหลวง : สิงคโปร์  ( Singapore )

   ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 
 
 
 
 
10. ประเทศ : อินโดนีเซีย  ( Indonesia )

    ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ( Republic of Indonesia )

    เมืองหลวง : จาการ์ตา  ( Jakarta )

    ระบอบการปกครอง : การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น
 
                                 ประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

angry smile sad smile question

#48 By (202.29.177.206|202.29.177.206) on 2015-08-28 10:49

double wink double wink double wink cry tongue question question question question question question question question question question question question question question question question question question question