ชื่ออย่างเป็นทางการ10ประเทศอาเซียน

 
                เวลาเราพูดถึงเรื่อง ชื่อประเทศเราก็แค่เรียกชื่อง่ายๆว่าอะไรยังไง ซึ่งประเทศต่างๆ
 
ชื่ออย่างเป็นทางการนั้นจะสามารถบอกถึงเอกลักษณ์ต่างๆได้เช่น ระบอบการปกครอง,ศาสนา
 
เป็นต้น แต่เวลาเราเรียกทั่วไป ง่ายๆ สั้นๆพอเข้าใจ อย่างเช่น ไทย , ลาว , เขมร(กัมพูชา) ,
 
พม่า , สิงคโปร์ , ฟิลิปปินส์ , อินโดนีเซีย , มาเลเซีย , บรูไน , เวียดนาม

แต่ประเทศเหล่านี้แม้กระทั่งไทยเองก็มีชื่ออย่างเป็นทางการชื่อเต็มๆ ที่ใช้เรียกกันอย่างเป็น
 
ทางการ มาดูกันว่า 10 ประเทศประชาคมอาเซียน มีชื่อประเทศเป็นทางการ เต็มๆว่าอะไร
 
กันมั่ง พร้อม เมืองหลวง , ระบอบการปกครอง 
 
 
 
 
 
1. ประเทศ : กัมพูชา  ( Cambodia )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (  Kingdom of Cambodia )

   เมืองหลวง : พนมเปญ ( Phnom Penh )

   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้
 
                                    รัฐธรรมนูญ
 
 
 
 
 
 
 
2. ประเทศ : ไทย  ( Thailand )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : ราชอาณาจักรไทย  ( Kingdom of Thailand )

   เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร  ( Bangkok )

   ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
 
 
 
 
 
3. ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม  ( Brunei Darussalam )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : เนการาบรูไนดารุสซาลาม  ( Negara Brunei Darussalam )

   เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน  ( Bandar Seri Begawan )

   ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 
 
 
 
 
 
4. ประเทศ :  พม่า  ( Myanmar )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

   เมืองหลวง :  เนปยีดอ ( Nay Pyi Taw )

   ระบอบการปกครอง : ปกครองด้วยระบบเผด็จการทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้
 
                                    สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ 
 
 
 
 
 
5. ประเทศ : ฟิลิปปินส์  ( Philippines )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  ( Republic of the Philippines )

   เมืองหลวง : มะนิลา  ( Manila )

   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
 
 
 
 
 
 
6. ประเทศ : มาเลเซีย  ( Malaysia ) 

   ชื่ออย่างเป็นทางการ :  สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)  / มาเลเซีย  
 
                                     (Malaysia)

   เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์  ( Kuala Lumpur )

   ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
 
 
 
 
 
 
7. ประเทศ : ลาว  ( Laos )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 
                                     (Lao People’s Democratic Republic )

   เมืองหลวง : เวียงจันทน์  ( Vientiane )

   ระบอบการปกครอง : การปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า
 
                                     ระบอบประชาธิปไตยประชาชน)
 
 
 
 
 
 
8. ประเทศ : เวียดนาม  ( Vietnam )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ( Socialist Republic of Vietnam )

   เมืองหลวง : ฮานอย  ( Hanoi )

   ระบอบการปกครอง :  ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจ สูงสุดเพียง
 
                                     พรรคการเมืองเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 9. ประเทศ : สิงคโปร์  ( Singapore )

   ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์  ( Republic of Singapore )

   เมืองหลวง : สิงคโปร์  ( Singapore )

   ระบอบการปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข
 
 
 
 
 
10. ประเทศ : อินโดนีเซีย  ( Indonesia )

    ชื่ออย่างเป็นทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ( Republic of Indonesia )

    เมืองหลวง : จาการ์ตา  ( Jakarta )

    ระบอบการปกครอง : การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็น
 
                                 ประมุขและทำหน้าที่ปกครองประเทศ
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

angry smile sad smile question

#48 By (202.29.177.206|202.29.177.206) on 2015-08-28 10:49

double wink double wink double wink cry tongue question question question question question question question question question question question question question question question question question question question double wink wink wink wink wink wink wink double wink double wink winktongue surprised smile angry smile surprised smile embarrassed surprised smile angry smile surprised smile

#47 By (223.205.246.217|223.205.246.217) on 2015-08-26 18:41

#46 By (49.49.164.128|49.49.164.128) on 2015-08-25 21:13

 ่งวง

#45 By 14232 (124.122.252.30|124.122.252.30) on 2015-08-21 13:59

ฟีม ปลา

#44 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:48

embarrassed embarrassed embarrassed อิอิอิอิอิอิอิกายกาย

#43 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:46

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#42 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:45

#41 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:44

#40 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:44

question wink

#39 By 55555555 (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:43

confused smile confused smile confused smile

#38 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:42

confused smile confused smile confused smile

#35 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:42

confused smile confused smile confused smile

#35 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:42

confused smile confused smile confused smile

#37 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:42

confused smile confused smile confused smile

#34 By (182.93.212.13|182.93.212.13) on 2015-08-18 09:42

#33 By (223.206.248.148|223.206.248.148) on 2015-07-27 17:50

#32 By (66.249.82.174|1.46.67.183, 66.249.82.174) on 2015-07-22 16:39

#31 By iokjoooi@molojjk.com (106.0.211.119|106.0.211.119) on 2015-07-17 13:54

#30 By ส (106.0.211.119|106.0.211.119) on 2015-07-17 13:52

confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile confused smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile big smile

#28 By (202.29.179.210|202.29.179.210) on 2015-06-18 10:01

surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile big smile big smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile

#27 By (202.29.179.210|202.29.179.210) on 2015-06-18 09:53

#26 By (27.55.213.213|27.55.213.213) on 2015-06-10 11:03

angry smile angry smile surprised smile embarrassed

#25 By (61.7.186.112|10.0.12.205, 61.7.186.112) on 2015-06-06 10:28

#24 By มิว (171.96.241.76|171.96.241.76) on 2015-04-24 20:32

ไม่ไหวแล้วสับสน

#23 By (122.154.246.71|122.154.246.71) on 2015-04-01 13:44

#22 By (182.93.201.133|182.93.201.133) on 2015-02-25 13:41

เยี่ยม

#21 By (223.206.11.10|223.206.11.10) on 2015-02-15 11:52

confused smile sad smile angry smile tongue embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#20 By (1.2.221.17|1.2.221.17) on 2015-01-11 12:10

บ่ายนี้เรียนไปหลับไป

#18 By (182.93.198.231|182.93.198.231) on 2014-12-26 13:57

บ่ายนี้เรียนไปหลับไป

#18 By (182.93.198.231|182.93.198.231) on 2014-12-26 13:57

#17 By ่่้่้ัาัา (223.205.2.111|223.205.2.111) on 2014-12-18 17:13

question question embarrassed surprised smile wink wink double wink double wink big smile open-mounthed smile open-mounthed smile confused smile sad smile sad smile angry smile angry smile tongue embarrassed surprised smile surprised smile double wink

#16 By (223.205.2.111|223.205.2.111) on 2014-12-18 17:12

#15 By (223.205.2.111|223.205.2.111) on 2014-12-18 17:01

#14 By (1.47.137.15|1.47.137.15) on 2014-12-04 12:18

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#13 By (49.230.152.174|49.230.152.174) on 2014-10-14 10:48

#12 By (125.26.189.48|125.26.189.48) on 2014-09-30 13:50

#11 By (182.93.208.5|182.93.208.5) on 2014-09-24 09:35

#10 By (171.7.226.52|171.7.226.52) on 2014-09-22 17:45

open-mounthed smile confused smile

#9 By (49.230.78.155|49.230.78.155) on 2014-09-20 20:07

surprised smile

#8 By (49.230.255.237|49.230.255.237) on 2014-09-18 22:50

#7 By (1.46.33.161|1.46.33.161) on 2014-09-08 21:03

     double wink อ้ากดกกกกกกกกกกกกกกก

#6 By (182.52.128.30|182.52.128.30) on 2014-09-05 15:04

#5 By (125.25.240.104|125.25.240.104) on 2014-08-19 10:54

#4 By atthanon (202.29.179.240|172.16.3.185, 202.29.179.240) on 2014-07-30 15:15