ขนาดพิ้นที่ 10 ประเทศอาเซียน 

 
 
              อันดับขนาดพิ้นที่ 10 ประเทศอาเซียน 
 
 
บทความที่แล้วพูดถึงชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศอาเซียน กันไปแล้ว มามะ มาบทความนี้
 
เลยซุกซนไปค้นข้อมูลนิดหน่อยมานำเสนอว่า ใน อาเซียน 10 ประเทศนี้ มีประเทศไหน
 
เป็นที่ 1 ประเทศไหน เป็นที่สุดท้าย แล้วไทยเราหรือประเทศต่างๆ ในอาเซียน นั่นไซร้ มีพื้นที่
 
โดยประมาณเท่าไหร่กันแต่คงจะบอกเป๊ะๆเลยไม่ได้หรอกขนาดข้อมูลในเว็บหลายๆเว็บยังไม่
 
ตรงกันเลย หึหึ  เดี๋ยวแถวดินแดนอาณาเขตที่ติดกับเพื่อนบ้านในอาเซียนแต่ละประเทศให้
 
ซะด้วยเลยละกันโดยจะเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
 
 
 
 
1.ประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 1,919,440 ตร.กม.
 
    (เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและ 16 ของโลก)

  - ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลีย

  - ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก

  - มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียว 

  - มีพรมแดนติดกับประเทศปาปัวนิวกินีบนเกาะนิวกินี

  - มีพรมแดนติดกับประเทศติมอร์ตะวันออกบนเกาะติมอร์
 
 
 
 
 
2. ประเทศพม่าหรือเมียนม่า มีพื้นที่ 676,578 ตร.กม. (มีพื้นที่ เป็นอันดับ 40 ของโลก)

  - มีพรมแดนติดต่อกับบังกลาเทศและอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

  - มีพรมแดนทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับทิเบตและมณฑลยูนนานของจีน

  - มีพรมแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับลาวและไทย

  - ทางตะวันตกเฉียงใต้และใต้ติด อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน
 
 
 
 
 
3.ประเทศไทย มีพื้นที่ 513,120 ตร.กม.  (มีพื้นที่พิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตร บนเขาพระวิหาร)

  - มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา

  - ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย

  - ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า

  - ทิศเหนือติดประเทศพม่าและลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง
 
 
 
 
 
 
4.ประเทศเมาเลเซีย มีพื้นที่ 329,847 ตร.กม. 

  - มาเลเซียตะวันตก อยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูและคาบสมุทรอินโดจีนทางรัฐกลันตัน
 
    เประ ปะลิส และเกดะห์  มีพรมแดนติดประเทศไทย

  -  มาเลเซียตะวันออก อยู่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวมีพรมแดนทิศใต้ติดอินโดนีเซียทุก
 
    ส่วนของมาเลเซียตะวันออก

  - ล้อมรอบประเทศบรูไนดารุสซาลามด้วยรัฐซาราวักเพียงรัฐเดียว
 
 
 
 
 
5.ประเทศเวียดนาม มีพื้นที่ 329,560 ตร.กม. (เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ
 
    13 ของโลก ประมาน 90 ล้านคน)

  - มีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีน 

  - มีพรมแดนทางทิศตะวันตก ติดกับประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

  - มีพรมแดนทางทิศตะวันออกและใต้ ติดกับอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ 
 
 
 
 
 
 
6.ประเทศฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ 299,404 ตร.กม. (เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจำนวน
 
    7,107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก )

  - มีพรมแดนทางทะเลที่ติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก

  - ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 กม
 
 
 
 
 
 
7.ประเทศลาว มีพื้นที่ 236,800 ตร.กม.  ( เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในแถบอาเซียน)

  - ทางทิศเหนือ ติดต่อกับจีน

  - ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพม่า

  - ทางทิศตะวันออกติดต่อกับเวียดนาม

  - ทางทิศใต้  ติดต่อกับกัมพูชา

  -