อินเดียตะวันออก 

 
             อินเดียตะวันออก ( East Indies หรือ Indies)

อินดีส หรือ อีสอินเดีย  ไม่ว่าจะเป็นชื่อไหนก็หมายถึง อินเดียตะวันออก เป็นดินแดนที่อยู่ในทวีป
 
เอเชีย ที่ โคลัมบัส พยายามจะเดินทางไปในอินเดียตะวันออกรวมถึงจีนและญี่ปุ่น เพื่อจะพิสูจน์
 
เรื่องแนวคิดของเขาที่ว่าโลกกลม เขาจึงจะเดินทางไปย้อนไปทางตะวันตกเพื่อไป ในดินแดน
 
เอเชียตะวันออก จนไปพบ โลกใหม่ที่น่าสนใจแทน 
 
 
 
              อินเดียตะวันออก นั่น ใช้บรรยายดินแดนที่รวมทั้งเอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ซึ่งมีประเทศที่ตั้งอยู่คือ  อินเดีย, ปากีสถาน, บังคลาเทศ, พม่า, ศรีลังกา, มัลดีฟส์ และรวมทั้งไทย,
 
กัมพูชา, ลาว, บรูไน, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ติมอร์ตะวันออก, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

อินเดียตะวันออก (East Indies) อาจจะรวมอินโดจีน, หมู่เกาะฟิลิปปินส์, บรูไน, สิงคโปร์, และ
 
ติมอร์ตะวันออก แต่จะไม่รวมนิวกินีตะวันตก(ปาปัวตะวันตก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมลานีเซีย
 
( เป็นคำใช้เรียกภูมิภาคที่อยู่ในเขตหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกของทวีปโอเชียเนียและ
 
บางส่วนของทวีปเอเชีย )ศาสนา หลักของคนแถบนี้นั้น ค่อนข้างหลากหลาย ทั้ง ศาสนาฮินดู,
 
ศาสนาพุทธ และ ศาสนาอิสลาม  เเป็นหลักและยังมีการนับถือตามความเชื่อโบราณของแต่ละที่
 
และมีศาสนาอื่นๆบ้างเช่น ศาสนาคริสต์, ศาสนาซิกข์, ศาสนาเชน วัฒนธรรมที่หลากหลาย
 
เพราะค่อนข้างจะมีประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองหรือกลืนวัฒนธรรมจาก
 
ที่อื่นมาประยุกต์กับของตัวเองอย่างชัดเจนและมาก รวมไปถึง หลายชาติพันธุ์ ที่หลากหลาย 

การอพยพ การสงคราม โรคระบาด ซึ่งเป็นเรื่องในอดีต ทำให้เชื้อชาตินั้นค่อนข้างจะผสมปนเป
 
กันหลากหลายโดยเฉพาะ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน ที่เรารู้จักนั่นเอง
 
จะเยอะหน่อย ทั้ง ศาสนา วัฒนธรรม ค่อนข้างหลากหลายกว่า ทางเอเชียใต้ แต่บางประเทศก็รับ
 
วัฒนธรรมศาสนา มาจากแถบเอเชียใต้ (อินเดีย)ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของรูปแบบวัฒนธรรมศาสนา
 
หลายๆสิ่งในแถบ อาเซียนด้วย
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet