โลกใหม่คืออะไร(New World)

posted on 30 Sep 2013 12:01 by blog88 in History, KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 

โลกใหม่

 
 
 
         โลกใหม่นั้นไม่ใช่โลกหน้านะ ไม่ใช่ความหมายที่พูดถึงโลกใบใหม่ ในอวกาศหรือโลกใหม่
 
ในอุดมคติแต่โลกใหม่ (New World)นี้หมายถึง ดินแดนที่ไม่ใช่ ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป และ
 
ทวีปเอเชีย
 
 
       นั่นก็คือ ทวีปอเมริกา และบางทีอาจจะรวมไปถึง ออสตราเลเซีย ( Australasia)

 คือชื่อที่ใช้เรียกภูมิภาคโอเชียเนีย  คือพวกออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใกล้เคียงใน
 
มหาสมุทรแปซิฟิก และพวกชนชาติในแถบอเมริกาซึ่งคำว่าโลกใหม่และดินแดนโลกใหม่เริ่มใช้
 
ในช่วงที่  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ได้ทำการสำรวจ และนำมาเปิดเผยต่อผู้คนในยุโรปที่ยังเชื่อว่า
 
ในโลกมีแค่ 3 ทวีปคือแอฟริกา ทวีปยุโรป และ ทวีปเอเชีย ซึ่งเรียกกันว่าโลกเก่า


ในปี ค.ศ. 1493 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเดินทางกลับสเปนหลังจากการเดินทางไปสำรวจอเมริกา
 
เป็นครั้งแรก และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนของปีนั้นปีเตอร์ มาร์เตอร์ ดังกิเอรา
 
(Peter Martyr d'Anghiera) กล่าวถึงโคลัมบัสในจดหมายว่าเป็นผู้พบ “โลกใหม่”

ในปี ค.ศ. 1516 มาร์เตอร์ก็พิมพ์งานชื่อ “เกี่ยวกับโลกใหม่

คำว่า โลกใหม่ ในปัจจุบันจะใช้เมื่อกล่าวถึงการเดินทางของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส 

โดยสรุปโลกใหม่ใช้ในความหมาย ของ ทวีป อเมริกาไปซะส่วนใหญ่และจะพูดถึงการเดินทาง
 
สำรวจด้วยเรือของโคลัมบัส ที่ตั้งใจจะไปค้นหาอินเดียตะวันออก (East Indies )
 
ในการเดินเรือไปในทางตะวันตกเพื่อพิสูจน์แนวคิดว่าโลกกลมของเขา
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet