เยรูซาเล็มดินแดนศักดิ์สิทธิ์

 
 
 
 
                 เยรูซาเล็ม เมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึงบนโลกใบนี้ มีอายุราว 3-5 พันปี (ไม่แน่ชัด)
 
โดยกษัตริย์ดาวิดได้ยึดเมืองนี้และตั้งเป็นเมืองหลวง ของชาวยิว เยรูซาเลมเป็นดินแดนที่มี
 
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งเกี่ยวพันกับ 3 ศาสนา คือ ศาสนายิว ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม
 
 
 
                     ความขัดแย่งมาจากความเชื่อ ความศรัทธา ที่มาของเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของ
 
แต่ละศาสนาเรียกได้ว่า ศาสนาที่ถือกำเนิดหรือมีบทบาทมาจาก เมืองเยรูซาเล็มแห่งนี้นั้น มีความ
 
แพร่หลายของประชากรทั่วโลกกว่าครึ่งโลก ออย่างที่บอกว่ามีความสำคัญกับทั้ง ศาสนา คริสต์  
 
อิสลาม และยิวดินแดนแห่งนี้ ถือได้ว่า เป็นดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อ สันติสุข และ
 
ความทารุณโหดร้าย เลือดเนื้อ ชีวิต ทหารผู้คนที่ต้องเสียไป ความเศร้าหมอง จาก สงครามมาก
 
ที่สุดในโลกก็ว่าได้กรุงเยรูซาเลมถูกล้อมมากกว่า 50 ครั้ง ถูกยึดถึง 36 ครั้ง และถูกทำลาย
 
มากกว่า 10 ครั้ง ซึ่งแค่ สงครามครูเสด ซึ่งเป็นการเรียกการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา
 
แท้จริงแล้วเป็นแค่การ อยากได้ดินแดนที่เป็นเหมือนเส้นทางการค้าจาก เอเชียเข้าอียิปต์ หรือ
 
แถบแอฟริกา ซะด้วยมากกว่าการที่จะทำเพื่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นแค่คำกล่าวเอาไว้ปลุกขวัญ
 
ให้ทหารทั่วไปหึกเหิมซึ่งมีความคิดที่ผิดที่โป๊ป ในยุคสมัยนั้นบอกแก่ทหารว่าผู้ที่เข้าร่วมในการ
 
ต่อสู้จะได้รับการยกเว้นจากบาปที่เคยทำมา และผู้ที่ตายในสงครามก็จะได้ขึ้นสวรรค์ทำให้
 
สงครามนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงทารุณ รวมไปถึงการแสดงอำนาจของผู้นำศาสนาที่ต้องการ
 
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอย่างเยรูซาเล็มไว้ในขอบเขตของตัวเอง การยอมรับของสังคมจาก
 
การสงคราม เส้นทางค้าขายว่าไปแล้ว การเข้าตีแย่งชิง เยรูซาเล็มจาก มุสลิมเติร์กของชาว
 
ยุโรปคริสต์นั้นทำให้พาทั้งทหาร ขุนนางไปตาายทิ้งเสียหลายล้าน ในสงครามทั้ง 9 ครั้งแทบ
 
จะหานายทหารหัวหน้ากองทัพที่สามารถสั่งการเด็ดขาดเพียงคนเดียวไม่ได้เลยเพราะไปกัน
 
แบบรวมตัวหลวมๆ แยกกันตีพาทหารไปตายเยอะแยะมากมาย กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์
 
ที่ต้องแลกด้วยเลือดแทนการแสวงบุญของเหล่านักแสวงบุญชาวยุโรป ซะเป็นส่วนใหญ่
 
 
 
ทำไม ถึงได้ชื่อว่าเป็นดินแดนศักสิทธิ์ที่สำคัญของ 3 ศาสนา ??

          ไม่มีผู้ใดทราบว่า กรุงเยรูซาเล็ม เริ่มมีตัวตนขึ้นมาเมื่อใด ครั้งแรกที่พระคัมภีร์พูดถึง คือ
 
สมัยของอับราฮัม โดยมีชื่อว่า "ซาเล็ม" ซึ่งแปลว่า สันติสุข  อับราฮัม คือ บุคคลสำคัญ ในศาสนา
 
อับราฮัม  แล้วศาสนา อับราฮัม คืออะไรอีก ศาสนาอับราฮัมคือคำที่ใช้เรียกศาสนาสำคัญ 3
 
ศาสนาที่เป็นลัทธิเทวนิยมที่มึความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว ศาสนาคริสต์, ศาสนาอิสลาม และ
 
ศาสนายูดาย (ยิว)ซึ่งทั้งสามศาสนานับเอบราฮัมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสนา 

กล่าวคือเยรูซาเล็มนั้น ได้ชื่อมาจากบุคคลสำคัญของทั้ง 3 ศาสนา และมีบทบาท บริบทของ
 
แต่ละศาสนาที่สำคัญแตกต่างแต่สำคัญมาก ความสำคัญต่อศาสนาอิสลาม 
 
 
 

  - เยรูซาเลมเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อประวัติของศาสนทูตที่สำคัญหลาย ๆ ท่าน เป็นสถานที่
 
สำคัญที่นบีหลายคนมาเกิด   และเสียชีวิตรวมทั้งนบีอิบรอฮีม (อับราฮัม) นบีลูฏ (โลต) นบีดาวูด
 
 (เดวิด) นบีสุลัยมาน (กษัตริย์โซโลมอน) นบีมูซา (โมเสส) และนบีอีซา (เยซู) 


  - เยรูซาเลม เป็นสถานที่ ที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด ได้ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้า บนสวรรค์


  - เยรูซาเลม เป็นสถานที่ตั้งของวิหารโดมแห่งศิลา หรือโดมทองแห่งเยรูซาเลม มัสยิดอัล-อักซอ
 
 ซึ่งเป็น 1 ใน 3 มัสยิดที่สำคัญที่สุดของอิสลาม   และเป็นมัสยิดหลังที่ 2 ที่ถูกสร้างขึ้น


  - เยรูซาเลม เป็นนครที่ถูกกล่าวไว้ในพยากรณ์มากมายในศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับที่กล่าวไว้
 
ในศาสนาคริสต์
 


ความสำคัญต่อศาสนาคริสต์

  - ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ภูเขามะกอกเทศ

  - เป็นเมืองที่พระเยซูเจ้าทรงประกอบภารกิจในช่วงระยะสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพ 

  -  พระเยซูคริสต์ถูกตรึงไม้กางเขนและพระศพถูกฝังไว้ที่กลางเยซูราเล็ม แห่งนี้

 

ความสำคัญต่อศาสนายูดาห์ (ศาสนายิว)
 


  -  กรุงเยรูซาเลมเป็นเมืองที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกสรรไว้ให้เป็นป้อมแห่งความเชื่อถึงพระเป็นเจ้า
 
แต่เพียงองค์เดียว พระยาห์เวห์ คือ พระนามของพระเป็นเจ้าที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลภาคภาษาฮีบรู
 
ซึ่งเป็นมีผู้พูดมากกว่า 7 ล้านคนในอิสราเอลและอีกจำนวนหนึ่ง ในชุมชนชาวยิวทั่วโลก
 
ในอิสราเอลถือว่าเป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ซึ่งรวมถึงกรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวง
 
ของอิสราเอลด้วย  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :  เยรูซาเล็ม 2 เหตุการณ์สำคัญ


  -  พระวิหารแรกของศาสนายูดาห์ (ยิว)โดยพระเจ้าโซโลมอนระหว่าง 971 - 931 ก่อนคริสต์
 
ศักราชเป็นศูนย์กลางของศาสนายูดาห์ตามบท บันทึกคัมภีร์ฮีบรูแต่ก็มาถูกทำลายลงโดยพวก
 
บาบิโลน เมื่อ 587 ก่อนคริสต์ศักราชเมื่อบาบิโลนเข้าปล้นสดมภ์ทำลายกรุงเยรูซาเล็ม


เยรูซาเลมตั้งอยู่บนที่ราบสูงทางตอนใต้ของเทือกเขาจูเดียน
 
มีอาณาเขตติดกับทะเลเดดซี (Dead Sea) ทางด้านตะวันออก และข้างฝั่งแม่น้ำจอร์แดนเป็น
 
เทือกเขาโมอาบ (Moab) ที่แห้งแล้ง

 ทางตะวันตกติดกับที่ราบชายฝั่งและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea) 

ห่างจากชายฝั่ง 58 กิโลเมตร ถนนหลวงเป็นเส้นทางสู่เมืองเยริโค (Jericho) 

ห่างประมาณ 57.6 กิโลเมตร ไปทางตะวันออกทางเหนือมุ่ง สู่จอร์แดน และทะเลสาบกาลิลี
 
ถนนอาลอน(Allon) หรือ ยิกัล (Yigal) ตัดผ่านทะเลทรายยูเดีย นำสู่เมืองสะมาเรีย 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (223.204.119.10|223.204.119.10) on 2015-07-29 00:22