การล่มสลายของอาณาจักร

 
 
                         อาณาจักรในโลกโบราณที่ยิ่งใหญ่ อย่างเช่น ออตโตมันอาณาจักรโรมัน  
 
 
 ทั้งหลายนั้น ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนรุ่งเรืองถึงขีดสุดยังไง ก็ต้องล่มสลาย ได้ในซักวันนึง

ซึ่งแน่นอน มาจากสงคราม ซะเป็นส่วนใหญ่ แต่สาเหตุจากสงครามนั้นมันจะดูเป็นเรื่องทั่วไป
 
ของการ ต่อตีแย่งชิงดินแดนกันสร้างความยิ่งใหญ่ สร้างเส้นทางการค้า ชื่อเสียงเกียรติยศ
 
ของเหล่ากษัตริย์ ทั้งหลาย วันนี้เราจะมาหาสาเหตุการล่มสลายของอาณาจักรที่ว่ามานั้นนอก
 
จากสงครามแล้วจะมีอะไรกันอีกมั่งที่นำมาซึ่งการล่มสลายก่อนจะเกิดสงครามชิงดินแดน
 
 
 
สาเหตุการล่มสลายของอาณาจักร ในอดีต
 
 

1.การแก่งแย่งชิงดี  ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในชนชั้นปกครองของแต่ละ อาณาจักร รวมไปถึงการ
 
ปลุกระดมมวลชนเพื่อเข้ามาสู้กันซึ่งนำมาถึงสงครามกลางเมือง สร้างความอ่อนแอแก่บ้านเมือง
 
เป็นอย่างมาก ถ้าฝ่ายใดชนะเด็ดขาดก็อาจส่งผลดีขึ้นเพราะจะสามารถรวบรวมกันฟื้นฟู
 
อาณาจักรขึ้นมาใหม่ได้ แต่ถ้าการสงครามต่อสู้แย่งชิงยืดเยื้อ แน่นอนว่าต้องมีการแบ่งเขตแบ่ง
 
ดินแดนเพื่อตั้งเป็นฐานที่มั่นกลายเป็นอาณาจักรถูกแบ่งแยกล่มสลายไป อาจจะไม่มีวันกลับ
 
มารวมกันเป็น อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ได้อีกเลย
 
 
 
 
2.การอพยพย้ายถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นการอพยพออกเพื่อไปหาที่เจริญกว่าหรือ การหลั่งไหลเข้ามา
 
ของชนเผ่าอื่นๆ ที่อยู่นอกเขตสร้างความเดือดร้อนให้กลุ่มเดิม ซึ่งมีให้เห็นในยุคของ โรมันที่
 
พวกชนเผ่าต่างๆแทรกซึมเข้ามา เพื่อหนีเผ่าอื่นหรือเพื่อเข้ามากลืนดินแดนจนเป็นปัญหาหลักถึง
 
ขั้นต้องทำสงครามกันเลยก็มี
 
 3.ความขาดแคลน อันนี้ก้เป็นอีกสาเหตุหลักเลยของดินแดนที่เป็นอาณาจักเล็กๆมาก่อนแล้วจึงเริ่ม
 
ขยายขนาดของ อาณาจักรให้ใหญ่ขึ้นการขนาดแคลนอาหาร จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญมากถ้าคุณ
 
ไม่ได้ติดต่อกับไครมากนักหรือเป็นดินแดนใหญ่ๆที่ไม่ได้อยู่ในทำเลที่ดีการค้าขาย ไม่รุ่งเรือง
 
(ไม่ได้อยู่ในเส้นทางค้าขายหลัก) น้ำ ซึ่เป็นแทบจะทุกอย่างทั้งในอดีตและปัจจบัน นั้นสำคัญ
 
ถ้าคนเยอะประชากรมากมายมหาศาลแต่ น้ำไม่พอ ระบบชลประทานภายในอาณาจักร ล้มเหลว
 
ไม่สามารถเลี้ยงดูคนได้ทั้งเมืองก็จะเกิดการ เฮโลย้ายถิ่นฐานตามมาเพื่อไปหาแหล่งที่
 
อุดมสมบูรณ์กว่า
 
 
 

4.การปกครอง  การปกครองบ้านเมืองแบบไร้ซึ่งประสิทธิภาพหรือ ไม่มีหลักธรรมมาภิบาล
 
กดขี่เอารัดเอาเปรียบประชาชน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจดูแลประชาชนปล่อยให้อดอยาก
 
ปากแห้ง รวยแต่ตัว สบายแต่ชนชั้นปกครอง ซักวันเมื่อไหร่ประชาชนขึ้นมาลุกฮือเดือดร้อนแน่นอน

ไม่มีใครใหญ่กว่าประชาชน ถึงขั้นเปลี่ยนระบบการปกครองแบบ ปฏิวัติฝรั่งเศสก็มีมาแล้ว การทำให้
 
ประชาชนเสื่อมศรัทธา ซื้อใจผู้คนไม่ได้อันตรายต่ออาณาจักรมากๆ ความร่วมมือของประชาชน
 
ก็น้อยลงถึงขั้นเกิดความบาดหมางต่อสู้แยกตัวกันเป็นอิสระของชุมชน รอบๆที่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับ

ความเป็นอาณาจักรมากนักถึงขั้น ล่มสลายเป็น อาณาจักรเล็กเลยก็ได้
 
 


5.ยิ่งใหญ่เกินไป อาณาจักรหรือจักรวรรดิใหญ่ๆนั้น ย่อมจัดการบริการดินแดนและปกครองลำบาก
 
โดยเฉพาะเขตแดนที่ติดกับอาณาจักรอื่น(ปัญหานี้มีกับทุกจักรวรรดิที่ใหญ่ๆ กับเขตแดนชายแดน
 
ที่ห่างไกล)


6.เกิดการทุจริตจากรุ่นสู่รุ่นในสมัยนั้น จนทำให้บ้านเมืองอ่อนแอล้าหลังไม่ทันคนอื่นเขา
 
 เป็นเหตุให้อาณาจักรใกล้เคียงทำสงครามแย่งชิงดินแดน


7.เล่นพรรคเล่นพวก  ซึ่งเป้นการกีดกันฝั่งตรงข้ามที่อาจจะมีบุคลากร ที่มีความสามารถมากกว่า
 
หรือไม่ต้องมีฝ่ายตรงข้ามก็ได้แค่อยากให้พวกเดียวกันเป็นใหญ่ก็เป็นการ กันคนที่มีความสามารถ
 
เข้ามาบริหารงานในบ้านเมืองแล้ว ซึ่งเป็นผลเสียต่ออาณาจักรแน่นอนเวลาเกิดมีการสงคราม
 
หรือการปกครองที่ไร้ประสิทธิภาพก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองให้รอดพ้นวิกฤต ไปได้


8.โรคระบาด ในอดีตนั้นโรคระบาดเป็นปัญหาใหญ่ถึงขนาดทำให้อาณาจักรอย่างขอมโบราณ
 
ถึงกับ อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดจนต่อมาไม่สามารถปกป้องดูแล้ตัวเองได้อีกเนื่องจาก ไม่มีใคร
 
ต้องการอยู่ใน ที่ๆมีโรคระบาดบุคลากรล้มหายตายจากไปเยอะ จนบ้านเมืองอ่อนแอ
 
 
 


             ภัยธรรมชาติจากการขาดแคลนอาหารและโรคระบาดเป็นเหตุสำคัญ มากที่ควบคุมได้ยาก
 
และเป็น เหตุผลโดยตรงที่ทำให้หลายๆอาณาจักรล่มสลายลง

ไปแบบกระทันหันถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาหรือควบคุมได้ ส่วนปัญหาอื่นๆที่ว่ามานั้น เป็นการสั่งสม
 
ของปัญหาซึ่งนำมาถึงการขาดความสามัคคีหรือ แม้แต่ความใหญ่เกินไปของอาณาจักร ปัญหาที่
 
ตามมาหลังจากเหตุพวกนี้คือการสงคราม ซึ่งปกติทั่วไปมากในการชิงดินแดนกันในสมัยก่อน

ในเหตุผลทั้งหลายนั้นยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ของการค้า การล่าอาณานิคม ในยุคหลังมาอีก
 
ทำให้จักรวรรดิ อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ รุ่งเรืองแต่ล้าหลังด้านเทคโนโลยี ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ผู้รุกราน
 
ปัจจุบันเป็นไปได้ยากที่จะเป็นแบบเมื่อก่อน จะมีให้น่าเป็นห่วงคือ การสิ้นชาติ เช่น
 
 
1.ไร้ซึ่งความสามันคีกันของคนในชาติ
 
 
2. การโดนกลืนวัฒนธรรมแบบหลายประเทศในแถบอาเซียนกำลังเจออยู่
 
 
3. ระบบทุนนิยมที่มากเกินความพอดีความภูมิใจในชาติตัวเอง(ไม่ได้แปลว่าเราคลั่ง) 
 
 
4.ปัญหาทุจริตของฝ่ายปกครอง
 
 
5. ความนิ่งเฉยของฟากประชาชนต่อการทุจริต  


6.อำนาจของฝ่ายปกครองเยอะเกินไปจนไม่สามารถตรวจสอบได้
 
 
7.การสนับสนุนด้านการวิจัยค้นคว้า และการศึกษาที่น้อยเกินไป 


           การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่จำเป็นต้องแค่ในห้องเรียนการก้าวทันโลกแต่ไม่ลืมกำพืดว่า
 
ตัวเองมาจากไหน นั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะช่วยให้เราทันคนอื่นและรักษาสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษ
 
ได้เก็บไว้ให้มาตั้งแต่โบราณ เราจะกลายเป็นผู้เจริญซึ่งอารยธรรม และ ผู้ที่ทันโลกยืนหยัดอยู่ใน
 
โลกปัจจุบันที่ทันสมัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้แน่นอน
 
 
"ก้าวไปข้างหน้าแต่อย่าลืมประวัติศาสตร์"
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet