มารยาท

posted on 09 Oct 2013 13:36 by blog88 in Article, KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 

มารยาท 

 
 
                     มารยาทคือ แนวทางหลักการปฏิบัติ ต่างทั้งๆ การแสดงวาจา ภาษา ท่าทางและ
 
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาให้ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่นคนทั่วๆเป็นคุถณลักษณะประจำบุคล ที่แต่
 
ละคนนั้นจะแสดงออกแตกต่างกันไป แต่ละคนนั้นจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ได้รู้ถึง  มารยาท
 
ที่ดีเพื่อเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดี หรือบางคนไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนเรื่องมารยาท นั้น ก็
 
จะเป็นที่ดูหมิ่นดูแคลนว่าไม่มีมารยาท ไม่มีใครอบรมสั่งสอน บางครั้งลามไปถึงพ่อแม่บุพการี
 
การมีมารยาทเกรงใจผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ สำรวมนั้น เป้นการเข้าสังคมที่ดีของผู้คน
 
ทั่วไป
 


             ความเกรงอกเกรงใจกันนั้นถือเป็นการให้เกียรติผู้อื่นไปด้วยในตัว การฝึกมารยาท
 
หรือรู้มารยาทที่สมควรจะมีเอาไว้นั้น เป็นการทำให้เรารู้สึกตัวเองว่า สมคสรทำอย่างไร

ในสถานการณ์ที่ เราทำตัวไม่ถูก หรือในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปเช่น เชิง ธุรกิจ พบเจอ
 
ผู้ใหญ่ การรับประทานอาหารซึ่งถ้าเราแสดงมารยาทที่ดีออกมานั้น จะเป็นการทำให้ผู้คนรอบ
 
ข้างชื่นชมชื่นชอบในตัวเราการงาน ต่างๆ ที่เราหวังไว้อาจจะสำเร็จตามเป้าหมายก็เป็นไปได้

ผู้ใหญ่รักไคร่เอ็นดู ทำให้เราเป็น คนมีเสน่ห์ เพิ่มความสนใจให้แก่ผู้พบเห็น 
 
 

       ทางบล็อกเราเลยจะมานำเสนอ บทความดีๆน่าอ่าน เรื่องมารยาท ที่เราควรรู้เอาไว้ในสังคม
 
เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้แก่ตัวคุณเอง
 
 


10.มารยาทในการใช้รถไฟฟ้า


หวังว่า ผู้อ่านบทความเรื่องมารยาทนี้ จะได้ประโยชน์จากบทความของเราไม่มากก็น้อยนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet