มารยาททั่วไปในสังคม

posted on 12 Oct 2013 12:36 by blog88 in Article, KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 

มารยาทในสังคม 

 
          การอยู่ร่วมกันเราต้องรู้จักมีมารยาทเพื่อความสงบสุข ไม่ทำให้ไครเดือดร้อนหรือ
 
เป็นที่รำคาญของคนทั่วไปซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเราเองด้วยผู้ที่มีมารยาทดีใครเห็นใครก็
 
รักใคร่ก็ชื่นชม ผู้ใหญ่เอ็นดู คนอื่นเกรงใจ
 


มารยาททางสังคมทั่วไป

1.การแต่งกายให้เรียบร้อยการแต่งกายให้เรียบร้อยเหมาะสมกับเวลา กาลเทศะ


2.คำพูดคำจาให้ดูมีมารยทสำรวมไม่กระโชกโฮกฮาก ไม่หยาบคาย เอะอะโวยวาย


3.ไม่ถือวิสาสะ ของที่ไม่ใช่ของตัวเองเด็ดขาด (มันมีเส้นบางๆระหว่างมารยาทและโจร
 
นิดเดียวเองนะเนี้ยอย่าลืม)

    - การหยิบของผู้อื่นโดยไม่ขอ

   - การเข้าห้องคนอื่นโดยไม่ได้เคาะประตู

   - ถือโอกาสเปิดโทรศัพท์ จดหมาย สมุดหนังสือของใช้ของผู้อื่นดูโดยไม่ได้รับอนุญาต


4.เกรงใจผู้อื่นเคารพสิทธิของคนรอบข้างไม่รบกวนเขา

   - การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นให้ช่วยตัวเองก่อนถ้าไม่ได้ก็ขอให้เขาช่วยอย่างสุภาพ

   - ไม่ไปรบกวนคนอื่นโดยไม่รู้เวลา และ กาละเทศะ


5.ให้เกียรติผู้อื่น เช่น ไม่หัวเราะเยาะ มองด้วยสายตาเหยียดหยาม จ้องหน้าไม่พอใจหรือ
 
ทำหยิ่งเชิดใส่


6.รอยยิ้มหรือการพยักหน้าอมยิ้ม เป็นการทักทายของคนที่ไม่สนิทหรือไม่ค่อยรู้จักกัน
 
ที่ดีกว่าการมองหน้านานๆเฉยๆ (เดี๋ยวมีเรื่อง)


7.เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในที่สาธารณะ เช่น

   - ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

   - ไม่จอดรถขวางทางเข้าออก

   - ไม่จอดรถคร่อมเลนหรือที่ห้ามจอด อาจทำรถติด

   - ไม่ทิ้งขยะ พร่ำเพื่อ ทิ้งให้ลงถังหรือถ้าไม่มีถังขยะใส่ถุงเก็บไว้ทิ้งเวลาเจอถังขยะ

   - ไม่แซงคิวหรือ เวลามีคนเยอะๆควรต่อคิวเพื่อความเป็นระเบียบ


8.กล่าวคำว่า ขอโทษ เวลาทำผิด และ ขอบคุณเวลามีคนช่วยเหลือ หัดให้เป็นนิสัย
 
เดี๋ยวเขาจะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน


9.ทักทายผู้ใหญ่ ด้วยการไหว้และ ผู้ใหญ่ที่มารยาทดี ต้องรับไหว้ด้วย


10.สนใจโลกภายนอกบ้าง เราไม่ได้อยู่คนเดียวอย่าทำอะไรตามใจตัวเองมันอาจ
 
เดือดร้อนผู้อื่น


11.ไม่ไประราน เซ้าซี้ กวนใจผู้อื่นให้รู้สึกรำคาญ (พวกขายของ กับ ผู้ จีบหญิงที่เขา
 
ไม่เล่นด้วย บ่อยเลยนะ)


12.เดินสวนกับผู้อวุโสมากกว่าในที่ที่จำกัดควรให้เขาเดินไปก่อนหรือ เดินก้มย่อลงมา
 
ไม่เดินค้ำหัวผู้ใหญ่


13.การทักทาย ขอโทษ ขอบคุณ ยิ้มให้ มีอัธยาศัยดี นอบน้อม ถ่อมต้น เคารพผู้ใหญ่
 
ล้วนแล้วแต่เป็นมารยาทที่ดีควรจำให้ขึ้นใจทั้งสิ้น
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet