มารยาทในการใช้ห้องสมุด

 
 
                       ห้องสมุดเป็นสถานที่ไว้ใช้อ่านหนังสือเป็นที่หาความรู้ความบันเทิง หรือ
 
เรื่องต่างๆเพื่อเป็นความรู้ โดยเน้นหลักไปที่ตำรา หนังสือต่างๆ  ซึ่งมีผู้คนใช้ห้องสมุดเป็น
 
จำนวนไม่น้อย และเป็นที่ที่ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก ดังนั้นห้องสมุดทั่วไปแทบจะทุกที่

จะต้องมี กฏ ระเบียบหรือ มารยาทเอาไว้เพื่อให้คนที่้เข้ามาทำตามเป็นการเคารพต่อสถานที่
 
และผู้อื่นที่ใช้ห้องสมุดร่วมกันแล้วก็ต้องมีระเบียบต่างๆ เอาไว้กำหนดการใช้งานเช่น
 
การยืมหนังสือ การรักษาหนังสือ เป็นต้น
 
 
 


มารยาทในการใช้ห้องสมุด 


1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเคารพสถานที่


2.กระเป๋า ถุงหรือสิ่งของต่างๆ ที่นำมาควรเอาวางไว้ในล็อกเกอร์ของห้องสมุด(ส่วนใหญ่จะมี
 
แบบแลกหมายเลขคูปอง)


3.รักษาความสะอาด โดยเฉพาะกลิ่นตัวห้องสมุดส่วนใหญ่ติดแอร์ ถ้ามีกลิ่นตัวเหม็นส่งผล
 
ต่อสภาพแวดล้อมภายในห้อง


4.ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาในห้องสมุด


5.อย่าส่งเสียงดังอยู่ในอาการสำรวมไม่เล่นกันในห้องสมุดเพราะอาจรบกวนผู้อื่น


6.เมื่อลุกจากเก้าอี้ควรเลื่อนเก้าอี้เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย และเก็บด้วยการยกเข้าที่อย่าลาก
 
เพราะอาจส่งเสียงดัง


7.หยิบหนังสือมาอ่านจากตรงไหน ก็เอาไปเก็บกลับเข้าที่เดิม


8.ยืมหนังสือก่อนนำออกจากห้องสมุด และส่งคืนตามวันที่กำหนด


9.ไม่ขีดๆเขียนๆ ทำให้หนังสือมีรอยตำหนิ


10.การค้นหาหนังสือ เมื่อพบเจอแล้วให้เก็บหนังสือที่รื้อมาไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย
 

11.ไม่ทำลายสิ่งของในห้องสมุด เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ


12.กิจกรรมในห้องสมุดคือการอ่านหนังสือ หรือ ตามภารกิจที่อาจารย์ หรือตามที่บรรณารักษ์
 
มอบให้(กรณีที่เข้ามาเพื่อกิจกรรมการเรียน)


13.ในข้อ 12 ห้องสมุดกิจกรรมส่วนใหญ่คือการอ่านหนังสือ ไม่ควร ทำอย่างอื่นเช่น แอบนอน
 
เล่นเกมส์ กินขนม กิจกรรมเชิงชู้สาว  คุยโทรศัพท์ (เป็นต้น)


14.การพนัน สัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งต้องห้ามในห้องสมุด


15.ปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เปิดระบบสั่นไว้เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นกฏระเบียบต่างและการยืมหนังสือทั่วไปของห้องสมุด
 

1.ผุ้ที่เข้าไปหาความรู้ในห้องสมุดควรจะปฏิบัติตามกฏและมารยาทของห้องสมุด
 
แต่ละที่อย่างเคร่งครัด


2.ก่อนนำสิ่งของใดๆออกจากห้องสมุดควรทำการยืมเสียก่อน (อย่าถือวิสาสะหรือขโมยออกไป)


3.ในการยืมหนังสือควรใช้บัตรหรือเอกสารหลักฐานของตัวเองที่เป็นของจริง


4.ส่งคืนหนังสือตามกำหนด


5.กรณีที่หนังสือที่ยืมหายหรือได้รับความเสียหาย ควรจ่ายค่าเสียหายให้ตามที่ห้องสมุด
 
กำหนด (ที่เป็นธรรม)


6. ถ้าประตูควบคุมเกิดสัญญาณดัง(บางแห่งมีระบบป้องกันการขโมย) ผู้นั้นควรจะยอมให้
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของต่างๆ
 
 
7. การคัดลอกหรือถ่ายเอกสาร หนังสือควรติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง


8.ก่อนยืมหนังสือชุดใหม่ควรส่งคืนชุดเก่า ซะก่อน (ในกรณีที่โควต้าต่อรบอเต็ม เช่น
 
ยืมได้ครั้ง ละ 3 เล่ม)ครั้งแรกยืมไป 3 แล้ว จะมายืมอีกไม่ได้ควรส่งของเก่ากลับคืนก่อนยืมใหม่
 
เป็นต้น
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet