มารยาทในการประชุม

posted on 15 Oct 2013 14:03 by blog88 in Article, KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 

มารยาทในการประชุม 

 
 
           มาถึงบทความเรื่องมารยาท วันนี้บล็อกเราจะมานำเสนอเรื่องมารยาทในห้องประชุม
 
กันครับว่าเราสมควรทำหรือไม่ควรทำอะไรอย่างไรให้เหมาะแก่การประชุม เหมาะสมถูกที่ถูกเวลา
 
มี มารยาทที่ดีในห้องประชุม  เพราะในห้องประชุมส่วนใหญ่หรือการประชุมส่วนมากนั้น มักมี
 
ความตึงเครียดอยู่เสมอ การรักษามารยาทที่ดีช่วยทำให้บรรยากาศการประชุมนั้น ไม่ตึงเครียด
 
จนเกินไปอยู่ในวิสัยที่ พูดคุยกัะนได้อย่างมีเหตุมีผลเพราะอย่างน้อยก็ไม่มานั่งเสียอารมณ์กับ
 
การเสียมารยาทของผู้ร่วมประชุม เรามาดูกันว่ามารยาทในการประชุมมีอะไรกันมั่ง
 
 

มารยาทในการประชุม ในห้องประชุม
 

1. เตรียมตัวเองเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมทานอาหาร ธุระส่วนตัวเป็นการเตรียม
 
ความพร้อมก่อนเข้าประชุม


2. ตรงต่อเวลา ไม่เข้าประชุมสาย และถ้ามีการระบุที่นั่งให้นั่งตามตำแหน่งก็ควรนั่งให้ถูกต้อง


3. ใจจดจ่อสนใจตั้งใจ ในการประชุมไม่วอกแวกมีสมาธิ


4.จดบันทึกข้อมูลที่สำคัญให้ความใส่ใจรายละเอียดของผู้บรรยายหรือผู้อภิปรายท่านอื่น


5. ไม่ควรลุกออกจากที่นั่งถ้าไม่มีเรื่องสำคัญจริงๆ ก่อนลุกออกไปควรทำความเคารพประธาน


6. ขออนุญาตก่อนลุกออกจากที่ทุกครั้ง


7.ไม่คุยกันกับคนอื่นเป็นการรบกวรผู้อื่นในห้องประชุม
 

8.ไม่พูดขัดพูดแทรก ประธานหรือสมาชิกท่านอื่นในที่ประชุม
 

9. สงสัยอะไรให้ยกมือเพื่อขออนุญาตสอบถาม


10. ไม่ควรแสดงกิริยารุนแรงหรืออาการคัดค้านที่มีท่าทีในเชิงความรุนแรงในเรื่องที่ตัวเอง
 
ไม่เห็นชอบด้วย


11. ใช้คำที่สุภาพและเป็นทางการ 


12. เมื่อผู้พูดสบตาหรือมองหน้าผู้ฟัง ผู้ฟังต้องไม่มีกิริยาท่าทีเบื่อรำคาญ


13.ไม่ลากหรือถกเถียงเรื่องอื่นนอกประเด็น


14.ไม่โต้ตอบสิ่งที่ไม่ชอบด้วยคำพูดที่กวนหรือยั่วยุผู้อื่น


15.ไม่ส่งเสียงดัง รบกวนหรือแสดงความเห็นคัดค้านโวยวาย รบกวนคนส่วนใหญ่
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

Hot!

#5 By แชร์แปป on 2015-03-17 21:02

big smile

#4 By (171.6.246.91|171.6.246.91) on 2015-03-16 17:05

surprised smile

#3 By (1.47.230.67|1.47.230.67) on 2015-02-15 14:20

#2 By (1.4.198.70|1.4.198.70) on 2014-11-13 09:24

#1 By (182.93.203.47|182.93.203.47) on 2014-06-18 13:24