มารยาทในการฟัง

 
มารยาทในการฟัง การเป็นผู้ฟังที่ดี

         บทความวันนี้เราจะมาพูดกันถึง เรื่องมารยาท จากวันก่อนพูดถึงเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหาร
 
มาแล้ว วันนี้บทความนี้เลยหาข้อมูลเรื่อง มารยาทในการฟัง ว่าผู้ฟังที่ดีควรและไม่ควรปฏิบัติตัว
 
ยังไงบ้าง เพื่อให้บางท่านที่อาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องเป็นผู้ฟังเข้าสุกวันจะได้รู้ว่าควร
 
ทำยังไงถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฟังที่ดี  
 

มารยาทในการฟังในที่สาธารณะหรือฟังการบรรยาย
 

0.ควรไปถึงสถานที่ก่อนเริ่มพูด


0.1 ให้เกียรติประธานหรือผู้พูดด้วยการลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงการต้อนรับ


ข้อ 0 และ 0.1 เป็นการแนะนำเริ่มต้นในการเข้าฟังบรรยาย


1.ฟังอย่างตั้งใจ แสดงความสนใจในการพูดของผู้บรรยาย


2.มีสมาธิ อย่าใจลอย เดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่อง


3.มองไปที่ผู้พูด สายตาสนใจในผู้พูด


4.ไม่คุยกันหรือส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้พูดหรือบุคคลอื่นในสถานที่นั้นที่กำลังฟังบรรยายอยู่


5.ไม่ควรทำสิ่งอื่นๆเวลาที่ผู้พูดกำลังพูดเช่น เล่นมือถือ เล่นไลน์ เล่มเกมส์ หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่น


6.แสดงความสนใจในสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูด โดยเฉพาะในสาระสำคัญสามารถจดบันทึกได้


7.ไม่ขัดคอ แทรกกลางระหว่างที่ผู้พูดกำลังบรรยาย ถ้าจะขัดหรือถามควรยกมือเพื่อขอ
 
อนุญาตก่อน


8.ไม่ลุกเดินไปเดินมาโดยไม่มีความจำเป็น (อาจทำให้คนอื่นเสียสมาธิ)


9.ในกรณีที่เราไม่ชอบใจหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ผู้พูดกำลังบรรยาย ก็ควรจะเก็บอารมณ์ไว้
 
หรือยกมือขึ้นขอถามหรือแย้งไม่ควรโห่ ปาสิ่งของ หรือแสดงอาการก้าวร้าวใส่ผู้พูด


10.ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกไปนอกสภถานที่ที่นั่งฟังบรรยายอยู่ เช่น ธุระด่วน
 
เข้าห้องน้ำ หรืองานด่วน ทำความเคารพ หรือ แสดงท่าทีในเชิงขออณุญาติเพื่อออกจากที่นั่น


11.การถามหรือแย้งที่มีมารยาทและถูกต้องควรรอให้ผู้พูดหรือผู้บรรยาย พูดจบในแต่ละหัวข้อ
 
ก่อน ถ้ากลัวจำไม่ได้ให้จดบันทึกเอาไว้ถามทีหลังหรือตอนที่ผู้พูด หรือผู้บรรยาย ถามว่ามีอะไร
 
จะถามไหม (ไครมีคำถามอะไรมั่ง)


12.ให้เกียรติผู้พูดตามโอกาส เช่น ปรบมือเมื่อมีการแนะนำผู้พูด หรือปรบมือเมื่อผู้พูดพูดจบ
 
ปรบมือเมื่อชอบใจ
 

13.เมื่อเสร็จสิ้นการพูดหรือบรรยายปรบมือซึ่งแสดงถึงการให้เกียรติ แก่ผู้บรรยาย สุดท้าย
 
มารยาทเหล่านี้ส่งผลทำให้เรได้รับฟังบรรยายที่มีประโยชน์ได้รับความรู้เต็มๆจากผู้พูด
 
เพราะเราจดจ่อในเรื่องที่เขาพูดทำให้สิ่งที่เราต้องการเรียนรู้ มีประโยชน์ดียิ่งขึ้น
 


มารยาทในการฟังในที่ส่วนตัวหรือระหว่างบุคคลหรือในกลุ่มเล็กๆ


1.เมื่อผู้พูดเริ่มพูดควรแสดงอาการให้รู้ว่าเรากำลังฟังหรือสนใจเรื่องที่เขาจะพูด


2.สบตาผู้พูดเป็นระยะแต่ไม่มากเกินไปจนผู้พูดอาจมองว่ามีอะไรผิดปกติหรืออาจเขินได้


3.มีปฏิกิริยา ตอบสนองผู้พูดเป็นระยะ เช่น ยิ้ม พยักหน้า สั่นศีรษะ ส่งเสียงหรือพูดเผื่อ
 
แสดงว่ารับรู้หรือร้แล้ว อย่าง อ่อ อื้อ อ่าห๊ะ ครับผม  อ่าใช่ อย่างนี้นี่เอง หรือ พูดตอบรับ
 
คำพูดของผู้พูด เป็นต้น


4.ตั้งใจฟังผู้พูดมีสมาธิกับเรื่องนั้น ไม่ครหยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นจนกลายเป็นไม่สนใจผู้พูด


5.ไม่แทรกระหว่างที่ผู้พูดยังพูดไม่จบ ควรหาช่วงเวลาว่างหรือรอจนผู้พูดเว้นระยะพูดจบ
 
ค่อยแย้งหรือถาม
 

6.ไม่ควรจะพูดตัดบทหรือฉีกหน้าผู้พูดโดยทันทีทำให้ผู้พูดรู้สึกอับอาย และ เสียหน้าได้


7.หากมีธุระสำคัญหรือ เราไม่อยากฟังที่เขาพูดแล้ว ควรตัดบทด้วยความสุภาพ เช่นอยากจะ
 
เข้าห้องน้ำก็บอกเขาว่าขอโทษขอเวลาสักครู่จะไปเข้าห้องน้ำ เป็นต้น


8.ควรมีคำหรือบทสรุปในใจในเรื่องที่ฟังมาเผื่อผู้พูดต้องการความเห็นจากเราหลังจากที่เขาพูดจบหวังว่า จะมีประโยชน์กับท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (1.47.200.111|1.47.200.111) on 2014-09-25 18:26