มารยาทบนรถโดยสารประจําทาง

 
 
การใช้สื่อสารมวลชน รถโดยสารประจำทาง เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจึงต้องมีมารยาท

เพื่อความเป็นระเบียบและไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
 

มารยาทบนรถโดยสารประจําทาง มีอะไรบ้าง
 

1.เมื่อรถหยุดหรือจอดให้ขึ้นไม่ควรจะชักช้าหรือดึงเวลามันเสียเวลาคนอื่น


2.ไม่สูบบุหรี่บนรถโดยสารประจําทาง


3.ที่นั่งไม่ใช่ของเราคนเดียวกรุณานั่งตามที่นั่งไม่นั่งควบที่นั่งคนอื่น


4.ไม่เหยีดเท้าหรือ ยื่นขาออกมาบนทางเท้าในรถเพราะอาจทำให้คนอื่นสะดุดหรือเดิน
 
ลำบากได้


5.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น


6.แบ่งปันที่นั่งให้เด็ก สตรี คนชรา 


7.เมื่อเจอคนที่มีสิ่งของมาพะรุงพะรังควรมีน้ำใจช่วยเหลือกัน


8.ไม่ฉวยโอกาสสุภาพสตรี ควรเป็นสุภาพบุรุษ


9.ไม่ยืนขวางทางตรงประตูรถ (เว้นแต่คนจะเต็มรถ)


10.เตรียมเงินค่าโดยสารให้พอกับจํานวนที่ต้องการจ่ายทุกครั้ง
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet