ไซนัสอักเสบ

 
               ไซนัสอักเสบคืออะไร มีสาเหตุจากอะไร

                ไซนัส  (Sinus) คือ โพรงอากาศในกระดูกใบหน้าอยู่บริเวณรอบๆ จมูก และหัวคิ้วทั้ง
 
2 ข้างแถวหน้าผากของเราและ บริเวณโหนกแก้ม 2 ข้าง   บริเวณหัวตาทั้ง 2 ข้าง บริเวณกะโหลก
 
ศีรษะ ใกล้ฐานสมองเป็นโพรงอากาศที่จะมี บุเยื้อบางๆ   มีหน้าที่ปล่อยเมือกใสๆ เพื่อดักจับ
 
ฝุ่นละอองและ สิ่งต่างๆในอากาศที่เราหายใจเข้าไป เนื่องจากไซนัสเป็นโพรงอากาศ  เป็นตัว
 
ทำให้เสียงพูดของคนเรามีความก้องกังวาน ไพเราะมากขึ้น
 
 
 
             ไซนัสอักเสบคือ  เป็นโรคที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจของเรา จะมีอาการคล้ายๆ
 
เป็นหวัด คัดจมูก จาม เกิดอาการคันจมูกอาการ เบื้องต้นคือ ปวดศีรษะ  คัดจมูกแน่นจมูก อาจมี
 
อาการแสบๆ ภายในจมูก  หายใจมีกลิ่น เหม็น คาว  มีกลิ่้นปาก
 


 ซึ่งบางทีเกิดจากหวัด หรืออาการติดเชื่อของโพรงจมูก ภูมิแพ้ หรือมีสิ่งไม่พึงประสงค์แปลกปลอม
 
อยู่ในจมูกของเรา  โดยทั่วไปอาการมักไม่รุนแรง พบแพทย์รักษาหรือกินยาก็หาย แต่ในบางรายมี
 
อาการแทรกซ้อน หรือติดเชื่อไปใน ส่วนที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่น  ตาและสมอง ซึ่งอันตรายเป็น
 
อย่างมากแต่ก็ไม่มากนัก สิ่งที่น่า จะรู้ไว้มากที่สุดคือ การติดเชื้อหรือสร้างความรำคาญในด้าน
 
ระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ภูมิแพ้ คัดจมูก โรคที่เกี่ยวกับปอดไอ จามที่ น่ารำคาญ
 
ที่มาจากอาการไซนัส
 

สาเหตุของการเกิดไซนัสอักเสบ
 

1.คนที่ติดเชื้อแบบเฉียบพลัน  คือไซนัสอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัส


2.คนที่เป็นโรคภูมิแพ้ ทางจมูก


3.ความผิดปกติของช่องจมูก ส่งผลต่อการไฟลเวียนของน้ำมูกและอาจกลายเป็นการติดเชื้อได้


4.การระคายเคืองเยื้อบุจมูกจากสารเคมี ของคลอรีนในสระว่ายน้ำ


5.จากอาการหวัดและจามแรงๆก็มีส่วนส่งผลกระทบต่อไซนัสได้


6.มลพิษ มลภาวะ ของอากศ เช่น คนที่สูบบุหรี่ ควันรถ หรือที่อากาศเลวร้ายเกินไป


7.เกิดจากรากฟันกรามบนพุ แล้วลุกลามเข้าไปในไซนัส


           อาการทั่วไปเบื้องต้นแค่กินยาหรือดูแลดีๆก็หาย ถ้าเกิดเป็นเรื้อรังต้องรีบไปพบแพทย์
 
เพื่อทำการรักษาก่อนจะมีอาการแทรกซ้อนจากไซนัส
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet