คาบสมุทรมลายู

posted on 15 Feb 2014 12:00 by blog88 in Asean, KNOWLEDGE directory Knowledge
 
 
 
 
 
 

คาบสมุทรมลายู Malay Peninsula

 
 
             คาบสมุทรมลายู หรือ แหลมมลายู ( Malay Peninsula ) เป็นคาบสมุทรที่ มีพื้นที่
 
 
อยู่ใน 4 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ อาเซียน คือประเทศ พม่า , ไทย , มาเลเซีย ,
 
 
สิงคโปร์  เป็นคาบสมุทรที่อยู่ใต้สุดของทวีปเอเชียวางเป็นแนว จากใต้สุดของพม่า ยาวมา
 
 
ถึงภาคใต้ของไทย ลงมายัง มาเลเซียตะวันตก และจบที่ สิงคโปร์ โดยส่วนที่แคบที่สุดของ
 
 
คาบสมุทรมลายูอยู่ในประเทศไทย ชื่อว่า คอคอดกระ หรือ กิ่วกระอยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ
 
 
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กับ อำเภอสวี จังหวัดชุมพรประมาณกิโลเมตรที่ 545 ของทางหลวง
 
 
แผ่นดินหมายเลข 4 ห่างจากเขตเทศบาลเมือง 66 กิโลเมตร 
 
 
ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้แยกออกจากเกาะสุมาตราด้วยช่องแคบมะละกา มีเกาะบอร์เนียว
 
 
อยู่ทางตะวันออกในทะเลจีนใต้  ดูรูปส่วนของพื้นที่
 

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ คือ ส่วนใต้สุดของประเทศพม่า


ตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ภาคใต้ของประเทศไทย


ตอนใต้ทั้งหมด คือ ส่วนของประเทศมาเลเซีย เรียกว่า มาเลเซียตะวันตก(ซึ่งเป็นเพียงส่วน
 
 
หนึ่งของคาบสมุทรมลายู)
 

เกาะที่อยู่ใต้สุด คือ ประเทศสิงคโปร์
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet