อินโดจีนของฝรั่งเศส (Indochine francaise)

 
 
             อินโดจีนของฝรั่งเศส (Indochine francaise) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สหภาพอินโดจีน
 
(Union Indochinoise)เป็นหนึ่งในอาณานิคมของฝรั่งเศสที่มีอยู่ทั่วโลก แต่พื้นที่ อินโดจีน-
 
ฝรั่งเศสนั้นอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเดียวกับไทยเรานี่เองซึ่งได้เข้ามาแทรก
 
แซงในภูมิภาคนี้ เริ่มขึ้นในปี  ค.ศ. 1887 โดยประกอบด้วยตังเกี๋ย อันนัม โคชินไชนา
 
(ทั้งสามแห่งรวมกันเป็นประเทศเวียดนามในปัจจุบัน) และกัมพูชา ต่อมาในปี ค.ศ. 1893
 
จึงได้รวมเอาลาวเข้ามา อินโดจีนมีไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงจนถึงปี ค.ศ. 1902จึงได้ย้าย
 
เมืองหลวงมาที่ ฮานอย
 
 
 
        ซึ่งก็มีความมุ่งหวังในดินแดนของสยามหรือไทยในปัจจุบัน ซึ่งไทยเองก็ต้องยอมสูญเสีย
 
ดินแดนไปบางส่วนเพื่อรักษาผืนแผ่นดินส่วนใหญ่เอาไว้หลังจากที่ฝรั่งเศสเข้าควบคุมเวียดนาม
 
เหนือได้ในหลังจากที่เข้ามามีอำนาจในดินแดนแถบนี้ ตั้งแต่ช่วง 1858 -1859 หรือก่อนหน้านี้
 
ที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในดินแดนของจามปาเดิมหรือเวียดนามในปัจจุบัน และได้เข้ามามีอำนาจ
 
สัมปทานต่างๆในดินแดนแถบเวียดนาม และต่อมา
 
ในช่วง 1863 กัมพูชาได้เข้ามาขอให้ฝรั่งเศสอารักขา และยกเลิกอำนาจเหนือกัมพูชาของสยาม
 
ออกไปด้วย เป็นอำนาจของฝรั่งเศสแทน

ในปี ค.ศ. 1867 สยามได้ประกาศยกเลิกอำนาจเหนือกัมพูชาและยอมรับสถานะรัฐในอารักขา
 
ฝรั่งเศสของกัมพูชา โดยแลกกับจังหวัดพระตะบองและเสียมราฐฝรั่งเศสได้เข้าควบคุมเวียดนาม
 
เหนือหลังจากได้รับชัยชนะในสงครามจีน-ฝรั่งเศสระหว่างปี ค.ศ. 1884 - 1885 ฝรั่งเศสได้

รวมเอาดินแดนทั้งสี่แห่งเข้าไว้ด้วยกันเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 1887
 
ส่วนลาวนั้นถูกผนวกเข้าภายหลังสงครามฝรั่งเศส-สยามโดยนิตินัย ฝรั่งเศสได้มอบอำนาจให้กับ
 
ผู้ปกครองท้องถิ่นในรัฐในอารักขาทั้งสี่ ได้แก่ จักรพรรดิเวียดนาม กษัตริย์กัมพูชา
 
และเจ้ามหาชีวิตลาว แต่ในความเป็นจริงแล้ว อำนาจอยู่กับข้าหลวงใหญ่มากกว่าบรรดาผู้ปกครอง
 
ท้องถิ่น โดยผู้ปกครองท้องถิ่นเป็นเหมือนหุ่นเชิดเท่านั้น 

 
ฝรั่งเศสปกครองอินโดจีนอยู่จนถึงปี ค.ศ. 1954 เวียดมินห์โจมตีฐานทัพฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู
 
แตก ในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง ระหว่างกองทัพรบนอกประเทศภาคพื้นตะวันออกไกลของ
 
สหภาพฝรั่งเศสและนักปฏิวัติคอมมิวนิสต์-ชาตินิยมเวียดมินห์ สงครามอินโดจีนครั้งที่ 1  
 
เวียดนามเหนือที่ได้รับการสนับสนุนจากพวกคอมมิวนิสต์ในจีนและสหภาพโซเวียตได้ต่อสู้เพื่อ
 
ได้มาซึ่งเอกราชตั้งแต่เดือนธันวาคม 1946 จนถึงเดือนกรกฎาคม 1954 ยุทธการนี้เกิดขึ้น

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ค.ศ. 1954 และสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างกว้างขวาง
 
ของฝรั่งเศสซึ่งส่งอิทธิพลต่อการเจรจาเหนืออนาคตของคาบสมุทรอินโดจีนไม่นานหลังจาก
 
ยุทธการนี้ สงครามอินโดจีนยุติลงด้วยสนธิสัญญาสันติภาพเจนีวา

 ซึ่งภายใต้สนธิสัญญาฝรั่งเศสยินยอมสละอดีตอาณานิคมทั้งหมดจบลงด้วยการที่ฝรั่งเศส
 
พ่ายแพ้ที่ยุทธการที่เดียนเบียนฟูและฝรั่งเศสก็ต้องถอนกำลังออกจากเวียดนาม สำหรับทางเหนือ
 
ฝรั่งเศสรับรองอำนาจของโฮจิมินห์ ข้อตกลงนี้แบ่งประเทศเวียดนามออกเป็นสองประเทศ
 
ภายหลังได้เกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มแยกเวียดนามที่เป็นปรปักษ์กันใน ค.ศ. 1959 

จนนำไปสู่สงครามเวียดนาม (หรือสงครามอินโดจีนครั้งที่สอง) 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet