สงครามอินโดจีน

 
           เป็นสงครามแย่งชิงอำนาจ และรวมไปถึงเรื่องการปกครอง ของระบอบคอมมิวนิสต์และ
 
การเมืองรวมถึงดินแดนซึ่งเกิดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในดินแดน
 
ที่เป็นอินโดจีนฝรั่งเศส หรือ อดีตดินแดนอินโดจีนฝรั่งเศส ตัวละครหลักของสงครามนี้ มีอยู่
 
ประมาณ 3 - 5  ประเทศคือ  ไทย เวียดนาม  ฝรั่งเศส  อเมริกา จีน อินโดจีนนั้น ใช้ในความ
 
หมายอดีตอาณานิคมของ ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริเวณประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ ลาว  
 
สงครามแบ่งออก หลายช่วง หลายวาระ หลายจุดประสงค์ แยกย่อยกันไป เรียกได้ว่าต่างกรรม
 
ต่างวาระกันแต่เกิดขึ้นในเขตอินโดจีน
 
 
 
 
         สงครามอินโดจีน ไทย - ฝรั่งเศส ในปี 1940 -1941 ที่เรียกสงครามอินโดจีนเพราะเป็น
 
ฝรั่งเศสที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคอินโดจีน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่
 
ถูกเยอรมันเข้าควบคุมไว้ได้(แพ้สงครามให้นาซีนั้นแหละ) มีการประท้วงขอคืนดินแดนที่ไทยโดน
 
ฝรั่งเศสขู่บังคับเอาไปในยุคล่า อาณานิคมกลับคืนมาเป็นเวลาเหมาะมากเพราะกำลังที่ปกครอง
 
อาณานิคมของฝรั่งเศสถูกตัดขาดไปแล้วและกำลังบำรุงจากภายนอกก็ทำไม่ได้
 
 
      เนื่องจากได้พ่ายแพ้ให้แก่เยอรมันในภาคพื้นยุโรปแล้วและการที่ญี่ปุ่นได้เขามามีอำนาจใน
 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเบ็ดเสร็จทำให้ทางไทยคิดว่าฝรั่งเศสคงไม่มีอำนาจอะไรที่จะปะทะ
 
กับกองกำลังฝั่งไทยได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพแต่ฝรั่งเศสก็ปฎิเสธการคืนดินแดนให้ไทย จึงได้เกิด
 
สงครามขึ้นมีการทิ้งระเบิดแถบภาคอีสานสู้กันทางยุทธเวหา บินขับไล่กันไปมาหลายต่อหลายครั้งทั้ง
 
ในดินแดนอีสานฝั่งเขมร ฝั่งลาว ตอบโต้กันไปมาทางอากาศ
 
 
รูปบนเรือหลวงธนบุรี รูปล่างเรือลามอตต์ ปิเก้ต์ ที่รบกันในยุทธนาวี เกาะช้าง
 
          ด้านทางยุทธนาวีก็มีการต่อสู้กันในภาคตะวันออกของไทย ยุทธนาวีเกาะช้างในวันที่
 
17 มกราคม 1941 ที่ฝรั่งเศสได้บุกเข้ามาในน่านน้ำไทยเพื่อข้ามาโจมตีหัวเมืองทางชายฝั่งทะเล
 
ตะวันออกของไทย เพื่อเข้ามาปิดอ่าวบีบให้ไทยยอมแพ้ มีการเปิดฉากตอบโต้กันระหว่างเรือหลวง
 
สงขลากับเรือ ลามอตต์ ปิเก้ต์ของทางฝรั่งเศสแต่ทางเรือหลวงสงขลากับเรือหลวงชลบุรีของไทย
 
ไม่สามารถต้านทานเรือ ทางฝั่งฝรั่งเศสที่ระดมยิงกันเข้ามาได้จำเป็นต้องสละเรือถึงอย่างไรก็ตาม
 
เรือหลวงธนบุรีที่ยังเหลืออยู่ลำเดียวของไทยก็ยังยิงตอบโต้เรือข้าศึกที่ระดมกำลังยิงอย่างต่อเนื่อง
 
แต่ถึงอย่างนั้นเรือหลวงธนบุรีก็สามารถทำภาระกิจประสบผลสำเร็จคือการทำความเสียหายให้
 
แก่เรือ ลามอตต์ปิเก้ต์ของฝรั่งเศส ทำให้ฝรั่งเศสต้องแยกเรือออกมาจากสมรภูมิ ความเสียหาย
 
ของกองเรือไทยนั้นเสียหายอย่างหนักแต่ยังดีที่สามารถยับยั้งการบุกของฝรั่งเศสได้แต่ในที่สุด
 
ด้วยความเสียหายอย่างหนักทำให้ไทยต้องสูญเสียเรือหลวงธนบุรีไปอีกลำนึง การเข้าขู่ของ
 
ฝรั่งเศสไม่เป็นผล ทางบกไทยก็เข้ายึดพื้นที่ล่วงเข้าไปในเขมรและลาวได้เป็นลำดับอย่างไรก็ดี
 
ไทยก็เสียหายไปไม่น้อยจากการศึกครั้งนี้ สงครามจบลงด้วยการที่มีญี่ปุ่น ซึ่งครองอำนาจใน
 
ภาคพื้นเอเชียอยู่ในขณะนั้นเข้ามาเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยและทำให้ไทยได้ดินแดนกลับคืนมา
 
บางส่วนคือ พระตะบอง พิบูลสงครามจำปาศักดิ์ และจังหวัดลานช้าง เป็นที่สงสัยว่าทำไมตอน
 
นั้นไทยไม่ขอเกาะกงมาด้วยทั้งๆที่เป็นดินแดนที่ไทยเสียให้แก่ฝรั่งเศสอย่างไม่เป็นธรรมแต่คง
 
อยู่ในเงื่อนไขที่ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับได้ไทยได้ครองพื้นที่ตรงนี้อยู่ไม่นานเพราะหลังจากจบสงคราม
 
โลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม เยอรมันก็โดนเก็บกลายเป็นฝรั่งเศสคือผู้ชนะสงครามไปด้วยทำให้
 
ฝรั่งเศส พร้อมพวก (อเมริกา อังกฤษ)กดดันไทย ทำให้ต้องคืนดินแดนเหล่านั้นกลับคืนไป
 
เหมือนเดิมเพราะไทยไม่ได้อยู่ในสถานะภาพที่จะต่อรองอะไรได้มากมายนักเพราะโดนมหา
 
อำนาจบีบจากสงครามอินโดจีน (ไทย - ฝรั่งเศส) ในครั้งนั้นทางไทยเสียหายในด้านจำนวน
 
ทหารน้อยกว่าฝรั่งเศสแต่ถึงจะต้องคืนพื้นที่เหล่านั้นกลับไปวีรกรรมที่ทหารกล้าเหล่านั้นได้
 
ทำเพื่อทวงคืนดินแดนให้แก่ชาติเป็นที่น่ายกย่องไทยจึงได้สร้าง
 
 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 
ไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจและพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาท
 
ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet