จุดอ่อน - จุดแข็ง ประเทศสิงคโปร์ อาเซียน

 
    จุดอ่อนจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อยของประเทศสิงคโปร์ประเทศที่ได้ชื่อว่าเศรษฐกิจดี
 
ที่สุดในอาเซียนและเป็นเมืองท่าสำคัญอันดับต้นๆของโลก เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีขนาด
 
ไม่เกิน 700 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นและมีประชากรประมาณ 5 ล้านกว่าคนเท่านั้น สิงคโปร์
 
ตั้งอยู่ปลายสุดของคาบสมุทรมลายูติดกับประเทศมาเลเซีย เรามาดูกันว่าประเทศสิงคโปร์นั้น
 
มี ข้อดี ข้อด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง อะไรบ้างดีเด่นหรือแย่กว่าประเทศในอาเซียน ด้วยกัน
 
อย่างไร
 
 
จุดแข็ง (จุดเด่น)
 

 - มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียน


 - กฎหมายบังคับใช้และมีความเด็ดขาดน่าจะมากที่สุดในประชาคมอาเซียน


 - การเมืองมีเสถียรภาพ


 - เป็นเมืองท่าที่สำคัญซึ่งทำให้เหมาะแก่การค้าตัวกลางการลงทุนทำให้เศรษฐกิจดี
 
   เป็นเงาตามตัว


 - บุคลากรมีคุณภาพ รวมถึงภาษาต่างประเทศที่ดี 


 - ปัญหาการคอรัปชั่นน้อยมาก


 - มีรายได้เฉลี่ยตัวหัวสูงเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และมีธุรกิจเอกชนที่มั่นคง


 - โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคต่าง ๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดี


 - ระบบการศึกษาดีเป็นลำดับต้นๆของอาเซียน
 


จุดอ่อน (ข้อด้อย)
 

 - ทรัพยากรด้านบุคคลน้อยเพราะเป็นประเทศเล็ก


 - ทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัดต้องพึ่งพาการนำเข้าซะส่วนใหญ่


 - ค่าครองชีพสูงมาก
 

 - ประชากรน้อยประเทศเล็กย่อมขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานระดับล่างทำให้
 
   ธุรกิจการผลิตและการก่อสร้างก็ประสบปัญหา


 - อัตราการแต่งงานและการเกิดต่ำเพราะประชาชนไม่นิยมแต่งงาน


 - สิงคโปร์มีจำนวนผู้สูงอายุมาก และเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วที่สุดในอาเซียน


 - การอพยพและการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมากเกินไปทำให้แย่งงานคนในท้องถิ่นไปด้วย


 - ความมั่นคงทางอาหารเช่นน้ำยังต้องได้รับการแก้ไข
 

สิ่งที่ต้องทำ

นโยบายการเพิ่มจำนวนประชากร และเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคนหลากเชื้อชาติที่เพิ่งมีไปก่อนหน้านี้

ต้องแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนนอกนั้นเรื่งอื่นไม่น่าเป็นห่วง
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ได้ความรู้มากๆๆค่ะ เอาไปทำรายงานได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

#3 By Puizaa (223.204.47.213) on 2016-01-10 12:45

#2 By (115.84.116.175|115.84.116.175) on 2014-12-24 22:03

#1 By (122.155.34.234|122.155.34.234) on 2014-11-21 09:36