จุดอ่อน - จุดแข็ง ประเทศเวียดนาม อาเซียน

 
    จุดอ่อนจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อยของประเทศเวียดนามประเทศที่มีปริมาณสำรองน้ำมัน
 
เป็นอันดับ2 ของเอเชียแปซิฟิค และมากที่สุดในอาเซียน มีประชากรกว่า 90 ล้านคน
 
เป็นประเทศที่มีมีแผนดินติดต่อกับทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้กับจีนสินค้าส่งออกหลัก
 
และทำรายได้ให้แก่ประเทศคือผลิตผลทางการเกษตร แต่ก็ต้องมี ข้อดี ข้อด้อย จุดอ่อน
 
จุดแข็ง เหมือนประเทศอื่นๆเช่นกันมาดูกันว่าบรูไนมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบประเทศอื่น
 
 
 
จุดแข็ง (จุดเด่น)
 

 - มีประชากรกว่า 90 ล้านและยังมีลูกครึ่ง(ลูกซอด)ในลาวอีกนับแสนนับล้าน


 - มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก


 - การเมืองค่อนข้างมั่นคงมีเสถียรภาพ


 - แรงงานค่อนข้างราคาถูก


 - ต้นทุนทางการผลิตต่ำทำให้มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
 
   อยู่เยอะ


 - รัฐค่อนข้างใส่ใจพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการดูงานในต่างประเทศที่เจริญกว่า


 - มีระบบการศึกษาที่ค่อนข้างดี


 - มีบทบาทสำคัญในลาวและกัมพูชา (พี่ใหญ่)
 

จุดอ่อน (ข้อด้อย)
 

 - ความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ายังต้องซื้อไฟฟ้าจากจีนและประเทศเพื่อนบ้าน


 - สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไม่ดีเท่าที่ควร


 - การคมนาคมยังไม่ดีเท่ากับไทย


 - ปัญหาพิพาททะเลจีนใต้กับจีนทำให้ต้องเสียงบในการเพิ่มแสนยานุภาพทางการ
 
   ทหารมากขึ้น


 - ปัญหาเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง 


 - ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ที่ดินทำกิน และปัญหาการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์


 - การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลมีเดียซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
 
   ประชาชนที่จะแสดงความเห็นต่อรัฐบาล
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#5 By (49.229.120.171|49.229.120.171) on 2015-09-10 08:48

#4 By 747 (14.207.177.14|14.207.177.14) on 2015-08-12 19:27

confused smile confused smile sad smile sad smile ดดดดดดดดดดดดดด

#3 By 474 (14.207.177.14|14.207.177.14) on 2015-08-12 19:19

พรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว
เลยทำให้การเมืองนิ่ง ถูกต้องเลยครับ
เหมือนลาวครับที่มีพักลัด แต่ของลาวหนักหน่อย
ตรงที่ ชอบละเมิดสิทะฺประชาชน แต่ก็ทำไรไม่ได้
การเมืองนิ่งเพราะปกครอบแบบคอมมิวนิสต์พรรคเดี่ยวรึเปล่าครับ

#1 By Ratcicle on 2014-05-01 23:27