อาเซียน จุดเด่น จุดด้อย

 
 
        จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อดี  ข้อเสีย ของแต่ละประเทศ จุดเด่นที่ต้องพัฒนาเพื่อเป็นที่ 1 ของ
 
อาเซียนซึ่งแต่ละประเทศต้องศึกษาจุดอ่อนและต้องกำจัดออกเพื่อไม่ให้เป็นตัวถ่วงของประเทศ
 
เพื่อการพัฒนาให้ทันประเทศอื่นในการรวมเป็นประชาคมอาเซียนและยกระดับประเทศตัวเอง
 
ให้มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคแห่งนี้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet