นิยามแต่ละประเทศในอาเซียน : 1

 
 
       มาลองนิยามความหมายเด่นๆของแต่ละประเทศในอาเซียนกันดูครับ มาพวกเขา
 
มีข้อเด่นๆอะไรให้เรานิยามกันบ้างหรือถ้าท่านผู้อ่านท่านใดมีนิยามในแบบของตนต่อประเทศ
 
ใดก็คอมเม้นท์ไว้ได้เลยครับ   >>> หน้าถัดไป
 
 
1. ไทยศูนย์กลางอาเซียน

 - เป็นประเทศที่ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่อนข้างพร้อมกว่าประเทศอื่นรวมถึง
 
   ระบบโลจิสติกส์(ขนส่งสินค้า) ที่ตัวประเทศตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคสามารถ
 
   กระจายสินค้าได้โดนง่ายและสะดวกกว่าประเทศอื่นในย่านอาเซียน


2. ลาวแบตเตอรี่อาเซียน

 - ลาวมีเขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 20 แห่งและใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งออกไป
 
   หลายประเทศรวมถึงไทยลาวตั้งเป้าว่าจะให้ตัวเอง เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย จะบอกว่า
 
   อาเซียนคงไม่พอต้องเอเชีย ลาวยังมีการสร้างเพิ่มอีก 10 กว่าแห่ง และยังมีโครงการ
 
   อีก 20 กว่าโครงการ สำหรับเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ คาดว่าในอนาคตลาวจะมีเขื่อน
 
   ไว้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเกือบ 100 แห่ง แต่ต้องดูผลกระทบต่อแม่น้ำโขงด้วยว่าจะเกิด
 
   อะไรขึ้นเพราะแม่น้ำโขงนั้นใช้ร่วมกันกับอีกหลายประเทศ


3. อินโดนีเซียพี่ใหญ่และมุสลิมมากที่สุด

 - เป็นทั้งพี่ใหญ่แห่งอาเซียนเพราะมีขนาดพื้นที่ประเทศมากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน
 
   มีประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและอันดับ 4 ของโลก เป็นตลาดที่ใหญ่มาก
 
   สำหรับนักลงทุนและเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมเยอะที่สุดในประชาคมอาเซียนอีกด้วย


4. สิงคโปร์พ่อค้าอาเซียน

 - เมืองท่าที่สำคัญในย่านนี้ทำมาค้าขายสินค้าต่างๆเป็นพ่อค้าคนกลางสิงคโปร์
 
   ประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจการเป็นพ่อค้าคนกลาง ทำให้ประเทศมีความ
 
   มั่งคั่งร่ำรวยคุณภาพประชากรก็ดีตามไปด้วย


5.เมียนมาร์ม้ามืด

 - หลังจากการเมืองของประเทศนั้นสามารถลดระดับความขัดแย้งและหันมาดำเนิน
 
   นโยบายพัฒนาประเทศ และการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย รวมทั้งแรงงานพม่าที่มี
 
   ทักษะในไทยเมื่อเมียนมาร์หรือพม่าสามารถโตและขยายการผลิตแรงงานเหล่านี้
 
   คงกลับไปช่วยประเทศและทำให้เมียนมาร์เป็นที่น่าสนใจลงทุนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน
 
   ในเมื่อทุกอย่างทั้งท่าเรือ แรงงาน นักลงทุนและพลังงานธรรมขาติประจวบเหมาะกัน
 
   พม่าหรือเมียนมาร์จะเป็นประเทศที่น่าจะตามองอีกประเทศนึงเลยทีเดียว

 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet