ข้อควรรู้อาเซียน

posted on 03 May 2014 18:19 by blog88 in Asean directory Knowledge
 
 
 
 
 
 

ข้อควรรู้อาเซียน

 
 
         รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่สำคัญอะไรแต่ก็อยากให้รู้กันไว้เป็น
 
ความรู้รอบตัวประดับสมองกันครับว่าแต่ละประเทศอาเซียนนั้นมีลักษณะเฉพาะเจาะจง
 
หรือเด่นอะไรกันก่อนที่เราหรือพวกเรามาอยู่ในประชาคมอาเซียนแล้วควรจะรู้ๆกันไว้
 
บ้างก็ดีจ้า
 

1. บางพื้นที่ของประเทศลาวสามารถใช้เงินไทยได้

2. ประเทศสิงคโปร์และบรูไนมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตามสามารถใช้เงิน 2 สกุลนี้แทนกัน
 
ได้คือ ดอลลาร์สิงคโปร์และดอลลาร์บรูไน

3. ถ้ากลับหัวธงชาติฟิลิปปินส์เอาสีแดงขึ้นก่อนสีน้ำเงินแสดงว่าประเทศอยู่ในสภาวะ
 
สงคราม(สหรัฐเคยตั้งธงฟิลิปปินส์กลับสีผิดมาแล้ว โดนโวยซะ)

4. ประเทศบรูไนมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีและเรียนฟรีจนจบชั้นมัธยมศึกษา

5. เวียดนามกลายเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากมหาอำนาจ
 
กาแฟอย่างบราซิลเพียงชาติเดียว

6. ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีเกาะมากถึง 7,107 เกาะ

7. มาเลเซียเป็นประเทศที่มีปริมาณสำรองน้ำมันเป็นอันดับ 2 และก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับ 3
 
ของเอเชียแปซิฟิค

8. อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 1ใน
 
อาเซียนคือกว่า 200 ล้านคน

9. ประชากรส่วนใหญ่ฟิลิปปินส์สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้(เขาว่างั้นถึงแม้จะฟังยากก็เถอะ
 
นะมันผสมกันระหว่งภาษาตากาล็อกกับอังกฤษ)

10. ยางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นผลผลิตที่สำคัญของทั้งมาเลเซียและไทย

11. ประเทศสิงคโปร์มีเนื้อที่ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตนิดเดียว สิงคโปร์ 697 ตารางกิโลเมตร
 
ภูเก็ต 543 ตารางกิโลเมตร *

12. เมียนมาร์หรือพม่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอาเซียนคือกว่า 6 แสนตารางกิโลเมตร
 
แต่หลายพื้นที่มีความขัดแย้งแบ่งแยกดินแดนกับชนกลุ่มน้อย

13. อินโดนีเซียมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

14. สิงคโปร์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดของคาบสมุทรมลายู

15. สิงคโปร์เคยรวมชาติกับมาเลเซียเพื่อขอเอกราชจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
 
หลังจากมาเลเซียได้เอกราชไปกลายเป็นสหภาพมลายา

16. ต่อมาสิงคโปร์ได้แยกตัวออกมาจากสหภาพมลายาเนื่องจากที่ไม่พอใจกับ
 
มาเลเซียมากที่มีการเหยียดชนชาติ

17. อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ติดกับทวีปออสเตรเลีย (ไม่นับติมอร์-เลสเต)

18. สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุดในอาเซียนและอันดับต้นๆของโลก

19. ประเทศในอาเซียนที่มีกองทหารกูรข่าประจำ คือ บรูไน ซึ่งเป็นกรูข่าขององค์สุลต่าน
 
และ ตำรวจกูรข่าสิงคโปร์ (Gurkha Contingent)

20. นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิด และจะต้องเป็นมุสลิม
 
นิกายสุหนี่

21. ประเทศบรูไนแบ่งเป็น 2 ส่วนไม่ติดกันกั้นแดนโดยมาเลเซียประชากรร้อยละ 97
 
อาศัยอยู่ในส่วนด้านตะวันตก ฝั่งตะวันออกมีภูเขาเป็นจำนวนมากจึงมีผู้คนอาศัยอยู่น้อย

22. บรูไนไม่มีสภาที่ได้รับเลือกจากประชาชน

23. อินโดนีเซียเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์กว่า 300 ปี

24. ประเทศมาเลเซียแบ่งออกเป็น 2 ฝั่งคือ ฝั่งตะวันตก(ตอนใต้ของคาบสมุทรมลายูติดไทย)
 
ฝั่งตะวันออก(บนเกาะบอร์เนียวติดอินโดนีเซีย)

25. กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียอยู่ในดินแดนฝั่งตะวันตกของประเทศ

26. คนในประเทศลาวสามารถดูทีวีและฟังวิทยุไทยได้บางพื้นที่โดยเฉพาะเวียงจันทน์

27. ผู้ประกอบการร้านอาหารมักมาซื้อโฆษณาวิทยุฝั่งไทยเพราะคนลาวฟังได้และนิยมฟัง

28. โดยความรู้สึกคนมาเลย์ไม่ถูกกับสิงคโปร์และอินโด ส่วนคนอินโดก็ไม่ถูกกับมาเลย์

29. อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตผลจากป่าไม้
 
ส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็ง

30. มาเลเซียเคยได้รับฉายาว่ามาเลเซอร์เพราะกองเชียร์มาเลย์ชอบยิงแสงเลเซอร์ในการ
 
แข่งขันฟุตบอลรบกวนทีมคู่แข่ง

31. สิงคโปร์มีกิจการกลั่นน้ำมันซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา

32. พม่า หรือ เมียนมาร์เป็นประเทศเดียวที่มีอาณาเขตติดต่อกับมหาอำนาจอย่างจีน
 
และอินเดีย

33. เวียดนามเป็นประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมใกล้เคียงกับจีนมากที่สุดในอาเซียน

34. ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 4
 
ของโลกและนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในอาเซียน

35. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากที่สุดในอาเซียน ทั้งโบราณสถาน
 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ท่องราตรี ฯลฯ

36. บรูไนเป็นประเทศที่ร่ำรวยไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1
 
ของประเทศ

37. อาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์ คือหลักซา (Laksa) เป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
 
รสเผ็ดของชาวเปอรานากัน 

38. เปอรานากัน  หรือ บ้าบ๋า-ย่าหยาคือกลุ่มลูกครึ่งมลายู-จีนที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน
 
และสร้างวัฒนธรรมแบบใหม่เป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีน และมลายูมารวมกัน

39. ประเทศไทย ก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใคร

40. ฟิลิปปินส์มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา

41. บนหน้าสาวหรือหนุ่มพม่าที่มีรอยแป้งชื่อว่าแป้งทานาคา หรือ ผงทานาคา
 
ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวพม่า

42. แป้งทานาคาทำมาจากไม้ทานาคา เป็นไม้เนื้อแข็ง ขึ้นในเขตแห้วแล้งในภาคกลาง
 
ของประเทศพม่า แถบพุกาม หรือ มัณฑะเลย์เท่านั้น

43. สยามเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของประเทศ
 
จากตะวันตก

44. ประเทศลาวเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดเพื่อบ้านในอาเซียนมากที่สุดคือ 4 ประเทศ
 
ได้แก่ ไทย , เวียดนาม , พม่า และกัมพูชา

45. พม่าและลาวมีพรมแดนติดเพื่อนบ้านมากที่สุดคือ 5 ประเทศ พม่าติดจีน , ไทย ,
 
ลาว , บังกลาเทศและอินเดีย (ทิเบตนับเป็นจีน)

ลาวติดไทย , จีน , เวียดนาม , พม่า และกัมพูชา

46. เวียดนามเป็นประเทศที่มีสงครามยุคใหม่สาหัสที่สุดในอาเซียน ทั้งสงครามกับฝรั่งเศส
 
สงครามเวียดนาม สงครามสั่งสอนกับจีน

47. สินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในแถบอาเซียนโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะมี
 
มาตราฐานกว่าประเทศอื่น (คนลาว เวียดนาม พม่า ชอบสินค้าไทยมาก)

48. ผลผลิตทางการเกษตรของเวียดนามมีปริมาณมากที่สุดในอาเซียน

49. กัมพูชาเป็นประเทศที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากที่สุดหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

50. แต่การให้สัมปทานป่าไม้แก่บริษัทต่างชาติทำให้ป่าไม้ของกัมพูชาลดลง

51. ประเทศลาวไม่มีทางออกทะเล

52. ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชีย
 
ตะวันออกเฉียงใต้

53. ชาวบรูไนส่วนใหญ่นับศาสนาอิสลามนิกายซุนนี่ 

54. เวียดนามมีเมืองใหญ่ใกล้เคียงกันคือโฮจิมินห์ ทางใต้และฮานอย ทางเหนือซึ่งอดีต
 
เคยเป็นที่ตั้งของทั้งเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้

55. เรือหลวงจักรีนฤเบศรของไทยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของอาเซียน

56. ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม มีรายได้หลักจากอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้า
 
และบริการ การท่องเที่ยว การบริการ เกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่ของประเทศไทย
 
มากที่มีความหลากหลายในการนำรายได้เข้าประเทศโดยไม่ต้องพึ่งสินค้าชนิดใด
 
ชนิดนึงอย่างเช่นน้ำมันที่วันนึงก็หมดไปแบบบางประเทศใน ประชาคมอาเซียน

57. กรุงเทพฯ ของไทยเป็นเมืองที่รถติดที่สุดในโลก รองลงมาก็จาร์กาต้าของอินโดนีเซีย

58. กัมพูชามีมรดกโลกที่สำคัญคือ นครวัด

59. อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ
 
ประมาณกว่า 17,000 เกาะ
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet