อุปสรรคในการรวมประชาคมอาเซียน

 
 
        อุปสรรคในการรวมกันของประชาคมอาเซียนมีอยู่มากมายหลายอย่างที่เราต้องรู้
 
ว่าในอาเซียนของเรานั้นการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนที่วาดฝันไว้ดูดีสวยงามมันยัง
 
เป็นอุปสรรคอยู่ในหลายๆทางซึ่งเราต้องมาดูกันว่าประชาชนรัฐบาลหรือหน่วยงานที่
 
เกี่ยวข้องต่างๆจะสามารถปรับตัวและหาแนวทางที่ลงตัวต่อการรวมตัวกันในแถบอาเซียน
 
เพื่อเป็นประชาคมอาเซียนดั่งที่เราหวังได้หรือไม่ วันนี้เลยลองคิดเล่นๆว่ามีปัญหาอะไรบ้าง
 
อุปสรรค เรื่องใดที่จะมาเป็นสิ่งขัดขวางการรวมเป็นประชาคมอาเซียนของพวกเราเหล่า
 
ชาวอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มั่ง ถูกผิดประการใดช่วยชี้แนะด้วยครับเอาไว้เป็น
 
 

1.การเหยียดเชื้อชาติ : คนไทยเราเอง ลาวเอย คนมาเลย์อินโด ทุกประเทศ หลายๆที่ยัง
 
มีความรู้สึกเหยียดผู้อื่นอยู่เนืองๆจนเป็นเรื่องปกติที่จะด่าทอ ดูถูกกันเป็นประจำ หรือการเรียน
 
ประวัติศาสตร์ครึ่งเล่มเพื่อสร้างชาตินิยมของแต่ละประเทศทำให้ประชาชนของประเทศนั้น
 
เกลียดประเทศเพื่อนบ้านเข้าไส้ (ซะอย่างงั้น)


2.สินค้า : สินค้าส่งออกอุตสาหกรรมหลักๆของแต่ละประเทศมีความคล้ายคลึงกันมากทำให้
 
ต้องระวังเรื่องแข่งตีตลาดภายนอกกันแต่มันจะเป็นเรื่องดีมากถ้าช่วยกันเกาะกลุ่มไปเรื่องที่น่า
 
จะลำบากคือราคาสินค้าแตกต่างกัน เช่น มะนาวเวียดนามถูกกว่าไทย อาจทำให้เกษตรกรไทย
 
เจอปัญหา ยังไม่รวมถึงสินค้าอื่นๆที่มีต้นทุนเหลื่อมล้ำกันมากอีก


3.สำนึกส่วนรวม : คนในอาเซียนยังไม่อินไม่มีสำนักส่วนรวมกับคำว่าประชาคมอาเซียน
 
ซึ่งเราพอรู้แค่ว่าเราอะอยู่ในแถบเดียวกันกลุ่มสมาชิกกันแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่ามีสำนึกร่วมกันว่า
 
ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขนาดนั้น


4.เขตแดน : หลายพื้นที่ยังมีข้อพิพาทเรื่องเยตแดนทั้งบนบกและในน้ำกันอยู่ไม่คลี่คลาย
 
ไปเลย แถมแต่ละที่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยทำให้ปัญหายิ่ง
 
แก้ยากเข้าไปใหญ่


5.ความแตกต่างกันในทางการเมืองและการปกครอง : ดั่งจะเห็นได้จากฝั่งอินโดจีนเก่า
 
(เวียดนาม , ลาว , เขมร) ที่มีระบบไปในทางเดียวกันซึ่งต่างออกไปจากไทย มาเลเซีย สิงคโปร์
 
และพม่าก็ไปอีกแบบนึง (เมียนมาร์กำลังพัฒนาไปในทางที่ดี) การร่วมมือกันคงไม่ใช่ปัญหาแต่
 
บางครั้งเรื่องของบ้านนู้นอาจมีผลกระทบถึงบ้านนี้การปฎิบัติการปกครอง กฎหมาย มันต่างกัน
 
อาจทำให้ผิดใจกันได้หลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นวิจารณ์เรื่องต่างๆ
 
ของสื่อ และประชาชนอีกประเทศที่วิจารณ์อีกประเทศ รวมถึงระบบราชการของแต่ละที่ที่มีความ
 
สามารถในการทำงานต่างกันอีกด้วย
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet