ประเทศในอาเซียนที่ไม่ติดทะเล

 
 
ตอบ  ประเทศลาว 

ประเทศลาว มีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตร.กม. มีประชากรราวๆ 7 ล้านคน

มีเขตการปกครองเป็น 17 แขวง 

เนื่องจากว่าประเทศลาวทุกทิศนั้นมีพื้นที่อาณาเขตที่ติดกับเพื่อนบ้านทั้งหมดไม่มีทางออก
 
สู่ทะเลแม้แต่ทางเดียว


ทิศเหนือติด สิบสองปันนาของจีน และ เดียนเบียนฟูของเวียดนาม


ทิศตะวันตกติด ประเทศไทย ทั้งหมด เมืองหลวงเวียงจันทร์ของลาวติดกับจังหวัดหนองคาย
 
ทางอีสานของไทย


ทิศตะวันออกติด เวียดนามทั้งประเทศ ซึ่งเวียดนามกั้นระหว่างประเทศลาวและทะเลอยู่


ทิศใต้ติด กัมพูชา และ เวียดนาม

 
 
    ซึ่งทำให้ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นั้นเป็นประเทศเดียวใน
 
อาเซียนที่ไม่ติดทะเล  ไม่มีทางออกสู่ทะเล
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By waris (223.204.179.98|223.204.179.98) on 2014-06-12 20:05

#3 By waris (223.204.179.98|223.204.179.98) on 2014-06-12 20:05

#1 By waris (223.204.179.98|223.204.179.98) on 2014-06-12 20:05