หมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
 
   อินโดนีเซีย เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย แถบเอเชียตะวันออก
 
เฉียงใต้ หรือ อาเซียนมีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ แบ่งเป็นหมู่เกาะต่างๆที่สำคัญๆเช่น

 - หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ที่มี เกาะชวา , เกาะซูลาเวซี , เกาะบอร์เนียว , เกาะสุมาตรา
 
(ซึ่งเป็นเกาะหลักๆของประเทศอินโดนีเซียทั้งสิ้น)

 - หมู่เกาะซุนดาน้อย เป็นหมู่เกาะที่อยู่ทางใต้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอยู่ทางเหนือ
 
ของออสเตรเลีย

 - หมู่เกาะรีเยา หรือ หมู่เกาะเรียว ที่มีเกาะสุมาตราเป็นอีกเกาะที่สำคัญของประเทศ

 - หมู่เกาะโมลุกกะ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเกาะมลายู ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลีย
 
ทางด้านตะวันออกของเกาะซูลาเวซี ชาวจีนและชาวยุโรปเรียกหมู่เกาะนี้ว่า หมู่เกาะเครื่องเทศ
 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นภูเขา บางส่วนยังเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่


          ด้วยพื้นที่กว่า 1 ล้าน 9 แสนตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 250 ล้านคน ใหญ่ที่สุด
 
ในอาเซียนประชากรมากที่สุดในอาเซียน เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเอ้ยไม่ใช่สิต้อง
 
เป็นในโลก มี 3 เกาะของอินโดนีเซียที่ติดอันดับโลก คือมีพื้นที่มากกว่า 250,000 ตาราง
 
กิโลเมตร คือ เกาะนิวกินี , เกาะบอร์เนียว , เกาะสุมาตรา
 
 
เกาะสำคัญที่ใหญ่ๆและสำคัญของอินโดนีเซีย มี 5 เกาะคือ
 

 - เกาะชวา มีพื้นที่ 126,700 ตารางกิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง จาการ์ตา
 
เป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศคือกว่า 120 ล้านคน


 - เกาะซูลาเวซี หรือเดิมเรียกว่า เซเลบีส เป็นหนึ่งในเกาะซุนดาใหญ่ 4 เกาะของประเทศ
 
อินโดนีเซีย เป็นเกาะที่รูปร่างแปลกประหลาดกว่าเกาะอื่นใน 5 เกาะ


 - เกาะบอร์เนียว หรือ กาลีมันตัน (ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก) พื้นที่ 748,168 ตาราง
 
กิโลเมตร มี 3 ประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะนี้คือ อินโดนีเซีย , บรูไน , มาเลเซีย เป็นเกาะที่
 
รวม 3 ประเทศในประชาคมอาเซียนเกาะบอร์เนียวเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียน มีทรัพยากร
 
น้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


 - เกาะสุมาตรา คือเกาะที่มีขนาดเป็นอันดับ 6 ของโลก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 470,000
 
ตารางกิโลเมตรและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย


 - เกาะนิวกินี (ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก) พื้นที่ 785,753 ตารางกิโลเมตร มี 2 ประเทศ
 
ที่ตั้งอยู่บนเกาะนี้คือ อินโดนีเซีย , ปาปัวนิวกินี และยังเป็นพื้นแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สูงเป็น
 
อันดับที่ 4 ของโลก


* ที่เกาะสุมาตรานั้นใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียทั้งๆที่ดูจากขนาดพื้นที่แล้วนั้นจะเล็กกว่า
 
เกาะนิวกินีและเกาะเกาะบอร์เนียว เพราะว่า เกาะทั้ง 2 ที่กล่าวมามีอาณาเขตประเทศอื่น
 
อยู่บนเกาะด้วยซึ่งผิดกับเกาะสุมาตราที่เป็นของอินโดนีเซียแบบเดี่ยวๆ ไม่มีประเทศใดบน
 
เกาะนี้นอกจากอินโดนีเซียลองเปิดแผนที่กูเกิ้ลแมพ หาตามเกาะต่างๆก็จะรู้ครับว่ามีรูปร่าง
 
อย่างไรอยู่ส่วนใดขนาด สเกลกับประเทศและเกาะอื่นๆเป็นอย่างไร ลองค้นจากคำ
 
ภาษาอังกฤษดู

Sulawesi / Jawa / Borneo(Kalimantan) / Sumatra / New Guinea

เอาไว้เป็นความรู้รอบตัว ประดับสมองกันเล่นๆครับสำหรับเรื่องนี้
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet