Work

 
 
 
 
 

การทำงานเป็นทีม

 
                    การทำงานเป็นทีมนั้น มักมีปัญหาใหญ่ๆอยู่เพื่อนร่วมงานในทีมที่ เป็นปัจจัยทำให้มี
 
ปัญหางานไม่สำเร็จลุล่วง ทำให้งานเสียหาย ส่งผลถึงองค์กร ความน่าเชื่อถือและความรู้สึกต่อกัน
 
วันนี้บทความนี้ เราจะมาพูดถึงการทำงานเป็นทีมว่า มีเหตุผลอะไรมั่งที่จะทำให้เรา นั้นทำงาน
 
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหลักเหตุผลง่ายๆทางทัศนติของตัวผู้ ปฏิบัติงานเองล้วนๆ
 
เรื่องฝีมือการทำงานนั้นเป็นเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยที่เราควบคุมลำบากต่อการควบคุม
 
ตัวเราเอง
 


8 ข้อควรปฏิบัติในการ การทำงานเป็นทีม 
 


1.เป้าหมาย : มีไว้พุ่งชล (ระยองได้มั้ย) พุ่งชน พอเหอะ มุขกากมาก จงคิดถึงและคำนึงถึง
 
เป้าหมายในการทำงานของเราว่างานนี้ต้องการทำเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อจะได้วางแผนงาน
 
มอบหมายงานและกำหนดทิศทางว่าควรทำอย่างไร แบ่งหน้าที่อย่างไร กับสมาชิกในทีมที่มีอยู่


2.ความสามัคคี : คงไม่มีอะไรสำคัญในการทำงานเป็นทีม เท่ากับ ทีมเวิร์ค (Teamwork) หรือ
 
ความสามัคคี ที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน งานถึงจะออกมาได้ด้วยดีหนักนิดเบาหน่อยก็ให้โอกาส
 
ให้อภัย และทำงานร่วมกันสอดคล้องกันให้ได้มากที่สุด สมาชิกในทีมต้องมีส่วนร่วมและปรับตัวเข้า
 
หากันให้ได้ดีที่สุดเพื่องานที่ออกมาจะได้สมบูรณ์ดีที่สุด 


3.ไม่เปราะ : ไม่เปราะในที่นี้หมายถึง ไม่เปราะบางไม่อ่อนแอ แม้จะโดนต่อว่าจากเพื่อนร่วมทีมหรือ
 
โดนตำหนิในจุดผิดพลาดแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามเพราะเมื่อไหร่ที่ความเปราะบางของเรามาเยือน
 
และทำให้คนอื่นได้เเห็นนั้น เราจะกลายเป็นจุดอ่อนของกลุ่มของทีมงานทันที อย่าไปสนใจลืมมันไป
 
ซะ  ใครจะว่าอะไร จะประชดยังไง จงแน่วแน่ที่ เป้าหมาย  ของเราเอาไว้ก่อน ส่วนเรื่องอื่นใครจะ
 
อยากมีเรื่องมีปัญหาหรือโทษกัน ก็ขอให้มาทีหลัง หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยไปแล้ว
 
(จะหมัด จะมวย จะ... จะเหล็กก็เข้ามา) แหม่พูดเล่นนะครัช เอ้ยครับ !!
 

4.ฟังคนอื่น : ฟังผู้อื่นในทีมที่ติเตียนหรือตำหนิด้วยก็ได้เพราะบางครั้งเราก็ผิดจริงๆ และเรา
 
ไม่ควรจะมั่นใจอะไรเกินเหตุ เพราะความมั่นใจเกินไปบางทีมันก็เป็นอาบสองคมทำให้เราประมาท
 
ได้เหมือนกันถ้าเพื่อนเราเตือนหรือแย้งในข้อไหนก็ควรฟังและรวมหัวช่วยกันคิดดีกว่ามามั่นใจมาก
 
ไปแล้วพลาดจะโดนด่าทีหลังได้
 

5.ขยัน ตั้งใจ : การทำงานเป็นทีม ไม่มีเพื่อนร่วมทีมคนไหนหรอกที่ชอบคนขี้เกียจ นอกซะจากว่า
 
คนๆนั้นใช้การอะไรไม่ได้ชอบทำงานเสียงานพังเสียเวลา อันนั้นก็อยู่เฉยๆเป็นตัวถ่วงความเจริญไป
 
เถอะ แต่ถ้าคนมีความสามารถแล้วไซร้ ก็นำมันออกมาใช้ อย่างตั้งใจและมุ่งมัน ขยัน อดทน มีวินัย
 
ใฝ่เรียนรู่ คู่... (แหมะยังกับคำขวัญ)เอาเป็นว่า โปรดสนใจงาน ช่วยกันทำงานและตั้งใจทำงานที่ทีม
 
และหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้คุณอย่างเต็มที่ ถ้าคุณเต็มที่แล้วพลาด เชื่อว่ามีคนให้อภัยคุณ
 
อยู่แล้วไม่มีไอไครหน้าไหนไม่เคยพลาดหรอก


6.อคติ : ยกเลิกมันซะ เอามันออกจากหัวไปไอเรื่องที่ อคติคนอื่นในทีมหรืออคติในจสิ่งต่างๆที่ทำ
 
ให้งานไม่เดินอย่าไปสนใจดูคนที่ผลงานไม่ใช่เรื่องนินทา หรือเรื่องที่เราไม่ชอบใจใครแล้วเกิดอคติ
 
ต่อคนนั้น ทำให้เราทำงานได้อย่างไม่เต็มที่รวมถึงการตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีม
 
คนนั้นด้วยที่ทำให้เราไม่เป็นกลางในการแสดงความเห็นและอาจทำให้ทีมแตกได้ เลิกซะ อคติอะ


7.การสื่อสาร : สื่อสารมอบหมายงานหรือการพูดคุย จงทำความเข้าใจกันให้ดีอันไหนไม่เข้าใจ
 
หรือขัดแย้งเข้าใจไม่ตรงกันให้ปรึกษาพูดคุยแสดงความเห็นทำความเข้าใจกันให้รู้เรื่องซะอย่าให้
 
มีอุปสรรคด้านการสื่อสารเพราะอาจจะทำให้งานเสียหาย ผิดพลาดได้
 

8.เรื่องส่วนตัว : บางครั้งพูดได้แต่ทำอยากว่าด้วยเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะด้านจิตใจ แต่เราก็ต้อง
 
พยายามทำให้ได้ อย่าเอาเรื่องปัญหาส่วนตัวมาทำให้งานเสียทำให้คนอื่นในทีมทำงานได้ลำบาก

จงเก็บมันไว้ในเวลาที่เราต้องทำงานเป็นทีม ควบคุมมันไว้แม้จะยากในบางครั้งแยกแยะให้ออก
 
อันนี้เป็นการหมายถึงการที่ต้องร่วมงานกับแฟนเก่าที่มีเรื่องจำฝังใจหรือ คนที่เราเกลียดขี้หน้าด้วย

ทำงานให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปก่อนเรื่องอื่น ถ้าไม่รุนแรงนักก็ ว่ากันทีหลัง ควบคุมตัวเองไม่ได้


** บทความนี้เราไม่ได้มีวิชาการอะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องเหตุผลการปฏิบัติง่ายๆใน
 
การทำงานเป็นทีม
 
ที่เราไม่ต้องไปอะไรมากแค่จำหลักการธรรมดาๆเอาไว้เพื่อความสำเร็จใน การทำงานเป็นทีม และ
 
เป้าหมายของงานที่เราวางไว้